Проведе се първи кариерен форум за бежанци

Събитието е организирано от Върховния Комисариат на Бежанците към ООН (ВКБООН) и КАТРО България (австрийска консултантска група за управление и развитие на човешките ресурси) в партньорство с Държавната агенция за бежанци при МС.

На втори октомври Харманли бе домакин на първия кариерен форум за бежанци. От 10:00 до 13:00 часа в Културен център – Харманли работодатели от региона имаха възможността да се срещнат и да разговарят лично с кандидати за работа – чужденци, търсещи международна закрила. Експерти в сферата на интеграцията на бежанците от ВКБООН и социални работници от Българския червен кръст (БЧК) и Каритас-България подпомогнаха процеса на комуникация между работодателите и чужденците, а специалисти по подбор на персонала от КАТРО България представиха хората, които отговарят в максимална степен на изискванията на компаниите. По време на форума работодатели изявиха готовност да сключат договори с над 10 чужденци, търсещи международна закрила, настанени в РПЦ – гр. Харманли.

Ден по-рано в Хасково се състоя информационен семинар, чиято цел бе да запознае компаниите от региона с основните нормативни и практически аспекти в процеса на наемане на бежанци, както и с възможности за субсидирана заетост.