Графити Фестивал за втора поредна година в РПЦ- гр.Харманли

Девет артисти от страната, деца от местните училища и деца-чужденци, търсещи международна закрила, настанени в РПЦ - гр. Харманли рисуваха на тема "Миграция, правото на равностоен живот".От втори до четвърти октомвриучастниците във фестивалаизрисуваха с красиви графити отвън и вътре от оградата на регистрационо-приемателнияцентър.
          Инициативата се провежда за втора поредна година и е дело на Международна организация по миграция със съдействието на Държавната агенция за бежанци към Министерския съвет.