Регионалният съветник на УНИЦЕФ по равнопоставеността на половете г-жа Маха Муна се срещна с директора на дирекция „Социална дейност и адаптация“ в ДАБ при МС

В Държавната агенция за бежанците днес се проведе среща между директора на дирекция Социална дейност и адаптация – Янита Манолова и Маха Муна,  регионалният съветник на УНИЦЕФ по равнопоставеността на половете. Срещата бе посветена основно на постигнатите резултати при изпълнението на проект на УНИЦЕФ „Действия срещу насилието, основано на пола“. По време на разговора Янита Манолова подчерта, че Държавната агенция за бежанците непрекъснато повишава капацитета си при прилагането на международни стандарти и добри практики за прием на лица, търсещи международна закрила, като се отделя специално внимание на уязвимите групи, в това число жени и деца в риск. От своя страна,Маха Муна отбеляза високото ниво на професионализъм на социалните експерти на ДАБ при МС, работещи в териториалните поделения на агенцията. Тя изрази надежда, че ползотворното партньорство между Държавната агенция за бежанците и УНИЦЕФ, както и значимостта, отдавана на превенцията и ответните действия при случаи на свързано с пола насилие над жени и деца, търсещи международна закрила, ще продължи и в бъдеще.