Даниел Инджиев


Даниел Инджиев е завършил право в Русенски  университет „Ангел Кънчев“. В периода 2004г. - 2016г. заема различни изпълнителски и ръководни длъжности в Държавната агенция за бежанците, сред които юрисконсулт и директор на Дирекция КПМЗ. През 2006г. – 2007г. е включен в екипа, участвал в Проект за прилагане на европейското право в областта на убежището - Регламенти Евродак и Дъблин ІІ.