Уроци по български език в РПЦ-Харманли

Началото на новата учебна година наближава, но за децата в РПЦ-Харманли летните срещи с приятели в класната стая и емоциите от придобиването на нови знания не са били във ваканция, защото в териториалните поделения на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет (ДАБ при МС) се организират курсове по български език през цялата година.

В кабинета по български език в РПЦ-Харманли се провеждат редовно уроци съгласно Наредбата за усвояване на българския книжовен език и осигуряването на допълнителни условия като подкрепа за приобщаване на деца и ученици, за които българският език не е майчин. Обучението е за деца и възрастни. Курсовете се посещават от мъже и жени от различни националности. Заниманията за малки и големи преминават при стриктно спазване на противоепидемичните мерки срещу разпространението на COVID-19. В учебната зала чиновете са на нужното разстояние. В малките организирани групи всички са с маски. На входа е поставен дозатор с дезинфектант. А с прекрачването на прага на класната стая се открива чудният свят на знанията.

Една любознателна общност

През учебното време преподавателката госпожа Иванка Лилянова помага на децата от центъра, които учат в град Харманли, село Иваново, село Бисер и село Българин, и с домашните работи, а в свободното време заедно провеждат занимания по интереси, изработване на предмети, свързани с предстоящи празници, изучаване на песни и стихове на български език. На децата им харесва да бъдат в клас, да са част от една любознателна общност. Програмата дава възможност на учениците да продължат да се образоват, да подобрят своята грамотност и в допълнение – да прекарат пълноценно времето си през летния период.

Групите с обучаваните деца и възрастни са различни.  С новодошлите часовете протичат по малко по друг начин. Започва се с изучаването на българската азбука, думи и изрази, използвани в разговорната реч, числа и цифри. За да е по-лесно усвояването на езика, се използват табла, нагледни материали и различни видове игри. При занятията с възрастните се набляга на изграждането на комуникативни умения, изучаването на българска граматика, лексика и култура. В часовете, които може да протичат и блоково, се използват помагала по български език за бежанци А1 и А2, съобразно Общата европейска езикова рамка (CEFR).

Повече увереност

При индивидуалната работа учениците получават устни препоръки и поощрения под формата на картинки. Оценки не се пишат. „По-голямата част от децата и възрастните имат желание да изучават български език и споделят, че биха останали да живеят в България, тъй като им харесва начинът на живот и отношението на българите към тях“, казва госпожа Лилянова. Според нея занятията в РПЦ-Харманли дават на деца и възрастни повече увереност в ситуациите и контактите във всекидневието. „Наред с това те научават още един чужд език“, допълва преподавателката.

Освен в класната стая деца и възрастни допълват знанията си при провеждане на мероприятия извън центъра. За Коледа деца коледари посещават дома за стари xopa в града, пенсионерски клубове и градските мероприятия. В културния център на град Харманли за празниците се изработват картички, мартеници, предмети и се правят изложби.

ДАБ при МС участва в подготовката за новата учебна година, която ще стартира присъствено. Агенцията създава условия за децата от териториалните поделения за дистанционно провеждане на часовете, в случай че се наложи да се премине към тази форма на обучение.