Трети модул от обучението по процедурата за вземане на решение по молби за международна закрила

Трети модул от обучението на служители по процедурата за вземане на решение по молби за международна закрила, свързана с използването на информация за страни на произход, се проведе в Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет (ДАБ при МС).

След изложенията с тема Ирак, Сирия и Афганистан, третият модул се концентрира върху развиването на знанията и уменията във връзка с обществено-политическата и икономическата обстановка в Пакистан. Както и досега, обучението обхвана служителите на Агенцията в София (18 август) и Харманли (21 Август).

По традиция в модула бяха включени аналитични презентации, практически казуси, консултации, както и дискусии в по-широк формат.

Обучението на служителите на ДАБ при МС акцентира върху дейности за повишаване на компетентността и аналитичните способности с цел усъвършенстване и развитие на професионалните умения за работа с основните страни на произход.