Втори модул от обучението по процедурата за вземане на решение по молби за международна закрила

Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет (ДАБ при МС) организира втори модул от обучението на служители по процедурата за вземане на решение по молби за международна закрила, свързана с използването на информация за страни на произход. Фокусът на програмата в София (11 август) и Харманли (14 август)  беше Афганистан.

Присъствените сесии обхванаха дискусии върху случаи от опита, практически казуси и консултации.

Първата част от обучението, с акцент върху Ирак и Сирия, се проведе на 20-21 юли в град София и на 23-24 юли в град Харманли.

Цикълът от обучения за професионално развитие цели да се усъвършенстват знанията на служителите, да се повиши тяхната квалификация, както и да се развият уменията им при работа с Ресурсния център за страни на произход.