Контакти

Петя Първанова, председател: тел: 02/80 80 901; факс: 02/95 59 905

Приемният ден на председателя на Държавната агенция за бежанците е всеки четвъртък от 15 до 17 ч. след предварително записване на тел: 02/80-80-901. 

Даниел Инджиев, заместник - председател: 02/80 80 905

Лиляна Станкова, заместник - председател: 02/80 80 902

Ваня Панайотова, финансов контрольор 02/80 80 951
e-mail: Vanya.Panayotova@saref.government.bg

Галина Панайотова, връзки с обществеността: 02/80 80 926 
e-mail: Galina.Panayotova@saref.government.bgДирекция “Международна дейност"
Иван Миланов, директор: 02/80 80 907
e-mail: Ivan.Milanov@saref.government.bg

Дирекция “Качество на процедурата за международна закрила
Димитър Киров, директор: 02/80 80 962
e-mail: Dimitar.Kirov@saref.governmnet.bg


Дирекция "Социална дейност и адаптация"
Янита Манолова, директор: 02/80 80 960
e-mail: Yanita.Manolova@saref.government.bg

Дирекция "Административно-правно обслужване и човешки ресурси"
Лъчезар Еленков, директор: 02/80 80 908
e-mail: Lachezar.Elenkov@saref.government.bg


Дирекция "Управление на собствеността и обществени поръчки"
Маргрета Атанасова-Тенева , директор: 02/80 80 909
e-mail: Margreta.Atanasova@saref.government.bg

Дирекция "Финансово-счетоводни дейности"
Слава Захариева, директор: 02/80 80 910
e-mail: Slava.Zaharieva@saref.government.bg 


ДЕЛОВОДСТВО: тел: 02/80 80 923 тел: 02/80 80 924 тел: 02/80 80 925; факс 02/95 59 476

 

ТЕРИТОРИАЛНИ ПОДЕЛЕНИЯ НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ 

Регистрационно-приемателен център гр. София 
1618 София; кв. Овча купел, ул. “Монтевидео” № 21A

Пламен Пенов, Директор, тел: 02/80 80 986 
e-mail: Plamen.Penov@saref.government.bg

Иван Пенков, началник отдел "Производство за международна закрила, квартал Враждебна": 0889929088
e-mail:Ivan.Penkov@saref.government.bg 

Елеонора Йорданова , началник отдел „Производство за международна закрила“, квартал Овча купел: 02 90 42 363 тел:0889 940 673
e-mail:Eleonora.Yordanova@saref.government.bg

Атанас Младенов, началник отдел „Производство за международна закрила", квартал Военна рампа: 02/8080 981 тел:0879 444 562
Atanas.Mladenov@saref.government.bg

Регистрационно-приемателен център с. Баня
8914 с. Баня, общ. Нова Загора, район „Минерални бани“ №17
директор: Димитър Захариев, тел: 0886 437 020 
e-mail:Dimitar.Zahariev@saref.government.bg

Регистрационно-приемателен център - Харманли
6450 гр. Харманли, ж.к. "Дружба" № 23
директор: Славчо Янев , тел: 0879 444 673 
e-mail:Slavcho.Yanev@saref.government.bg

Транзитен център с. Пъстрогор
6519 с. Пъстрогор, общ. Свиленград, обл. Хасково
директор: Спасимир Петров, тел: 037705/215 
e-mail:Spasimir.Petrov@saref.government.bg