Актуализиран списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет