Експерт връзки с обществеността

Специалистът по връзки с обществеността предоставя информация на медиите и обществеността за дейността на Агенцията, разработва програми за популяризиране работата на Агенцията и издигане авторитета й в обществото.