Планиране и отчетност

Отчети на ДАБ

Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет (ДАБ при МС) провежда държавната политика за предоставянето на международна закрила в Република България и изпълнява комплекс от мерки за адаптация и първоначална интеграция на търсещите закрила в българското общество.