Новини

Обучение по процедурата за вземане на решение по молби за международна закрила

Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет (ДАБ при МС) организира обучение на служители по процедурата за вземане на решение по молби за международна закрила, свързана с използването на информация за страни на произход.

Още акценти от грижата по време на COVID-19

Заедно с провежданите регулярно беседи с настанените в териториалните поделения, на които се предоставя информация за симптоматиката на коронавируса, начините за разпространение, за предпазване и задължителното  ползване на хигиенни продукти и дезинфектанти, бяха осигурени и информационни материали за

ДАБ при МС отбеляза Световния ден на бежанеца

По повод Световния ден на бежанеца ДАБ при МС организира поредица от събития във всички териториални поделения на Агенцията. Програмата в РПЦ – София и РПЦ – Харманли беше разгърната в няколко етапа и включваше културно-музикална програма, игри, спортни занимания, изложба и почерпка за търсещите закрила – при стриктно спазване на мерките за ограничаване на разпространението на COVID-19.

Любознателният Дани от РПЦ – София

Образованието е право на човека, защитено от международни конвенции. Предоставянето на равноправен достъп до образование на търсещите международна закрила деца е ключов вектор за ДАБ при МС. Водещо значение в процеса винаги има най-добрият интерес на детето.

Първоюнски празник с много изненади за децата в центровете на ДАБ при МС

Емоции, игри, награди и забавления озариха празника за Международния ден на детето в териториалните поделения на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет. Празничните събития преминаха при спазване на противоепидемичните мерки.

Мерки за ограничаване на разпространението на COVID-19

Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, предизвикана от разпространението на COVID-19 на територията на страната, в изпълнение на  препоръките от компетентните органи и въведеното извънредно положение в страната,  Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет (ДАБ при МС) прилага хигиенно – епидемичн