Важна информация

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

за гражданите на Украйна

 

МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

 

Ако имате нужда от спешна медицинска помощ, моля обадете се на телефонен номер 112.

На тази страница ще намерите болници и лекари, предлагащи безплатни медицински грижи за всички, бягащи от войната в Украйна.

Изброените на тази страница лекари говорят украински или руски и са доброволци от Националната асоциация на доброволците на Република България.

Ако сте лекар и искате да се присъедините като доброволец, моля, свържете се с NAVRB тук. Ако сте в списъка на тази страница, но искате да бъдете премахнати, моля, изпратете имейл до екипа за поддръжка на платформата на адрес support@ukraine.gov.bg .

Подробна информация за видовете медицински услуги и лицата, които ги предоставят на следния линк: https://ukraine.gov.bg/bg/get-medical-help/

 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ВРЕМЕННО НАСТАНЯВАНЕ

 

Чрез тази платформа можете да разглеждате различни опции за настаняване и да се свързвате с доброволци, хотели и държавни съоръжения, които могат да ви приемат временно. Някои от опциите за настаняване на тази платформа не са проверени или проверени, моля, бъдете внимателни, когато общувате с домакините.

 

ДЪЛГОСРОЧНО НАСТАНЯВАНЕ

 

Как работят дългосрочните наеми в България

 • Дългосрочният наем в България е с минимална продължителност 1 година
 • В 95% от случаите имотите се отдават под наем обзаведени
 • Наемната сума на месец обикновено се посочва в евро, но се заплаща в лева
 • Изисква се депозит, равен на наема за 1 или 2 месеца. Депозитът се връща след като напуснете имота и не може да се използва за плащането на наема за последния месец. Той ще покрие евентуалните разходи на собственика за ремонт на повреди, основно почистване и т.н.
 • Трябва да подпишете договор за наем и приемо-предавателен протокол. Можете да изтеглите шаблони тук.
 • Когато наемателят е чужденец, собственикът на жилището трябва да попълни специална декларация и да ви я предостави. Можете да го изтеглите от тук.
 • Дългосрочните договори за наем обикновено могат да бъдат прекратени от всяка страна (собственик на жилище или наемател) с едномесечно предизвестие
 • Сметките за комунални услуги (ток, парно, вода и интернет) обикновено не са включени в наемната цена. В повечето случаи официалните сметки за комунални услуги остават регистрирани на името на собственика, но се покриват от наемателя по един от два начина – чрез изплащането им на собственика директно или онлайн чрез epay.bg с абонатните номера.

 

 

 

 

Самостоятелно търсене на жилище за дългосрочен наем

 

Можете да потърсите апартамент сами с помощта на агенция или чрез платформи за отдаване под наем на имоти. Ако решите да го направите, моля, имайте предвид, че повечето агенции ще ви таксуват комисиона, равна на половината или целия месечен наем. Порталите за имоти ще имат много обяви, но някои от тях може да са фалшиви или дублирани, така че не забравяйте да поискате изрично оглед на имота, който разглеждате в обявата. Не ходете на огледи на имоти, без първо да сте видели снимки онлайн – това би било загуба на време.

 

ДОСТЪП ДО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Регионалните управления на образованието (РУО) в страната приемат заявления от украински граждани, които искат да запишат децата си в детска градина или в училище.

В зависимост от възрастта, завършения до момента клас, местонахождението и желанието на родителите, децата и учениците ще се насочват към конкретна образователна институция. Целта е подготвителният етап да мине колкото може по-бързо, за да могат децата да се включат в учебните занятия веднага, щом получат официален правен статут в България и бъде изяснен техният здравен статус.

При необходимост ще им бъдат поставени съответните с българския имунизационен календар ваксини.

В зависимост от възрастта на децата е предвиден определен брой часове по български език.

Гореща линия на МОН за консултации на украински граждани е 0800 16 111

Вижте повече информация и допълнителни образователни материали тук.

 

 

ДОСТЪП ДО ПАЗАРА НА ТРУДА В БЪЛГАРИЯ ЗА ГРАЖДАНИ НА УКРАЙНА

 

Украинците и членовете на техните семейства, получили временна закрила, убежище или международна закрила в България, имат право да работят в страната без разрешение за достъп до пазара на труда. Лицата със статут на бежанец или хуманитарен статут могат да се регистрират като търсещи работа в Бюрото по труда на техния постоянен или настоящ адрес.

Кол центърът на Министерството на труда и социалната политика на телефон 0800 88 001 предоставя безплатни консултации на български, руски и английски на украински граждани относно достъпа до пазара на труда в България и възможностите за социална подкрепа за деца и семейства.

Украинските граждани под временна закрила имат право:

 

1. да останат на територията на Република България

2. да работят в България без разрешение за достъп до пазара на труда, както и да посещават езикови курсове

3. на подходящо настаняване или на средства за настаняване, ако е необходимо

4. на социално подпомагане

5. на медицинска помощ при спешни случаи

6. да се връщат свободно в страната на произход.

 

Нормативна уредба относно пазара на труда – Законът за убежището и бежанците въвежда изискването на чл. 12 от Директива 2001/55/ЕО на Съвета от 20 юли 2001 г. относно минималните стандарти за предоставяне на временна закрила чужденците, ползващи се с временна закрила, имат право на труд и професионално обучение. От това следва, че украинските граждани, ползващи се с временна закрила, биха могли да работят в България без разрешение за работа, да се регистрират като търсещи работа в бюро по труда на техния постоянен или настоящ адрес и да се възползват от услугите по заетостта. и професионално обучение.

 

Гражданите на Украйна могат да получат достъп до българския пазар на труда, за да работят по следните опростени процедури:

 

Украинските граждани, които имат необходимите документи, доказващи български произход, могат да започнат работа веднага (дори преди да са получили разрешение за пребиваване) само като се регистрират в Агенцията по заетостта. За целта те трябва да имат трудов договор с местен работодател за период от минимум 6 месеца. Допълнителна информация за процедурата може да намерите тук: https://www.az.government.bg/pages/zaetost-na-lica-ot-bulgarski-proizhod/

Украинските граждани имат право на сезонна работа до 90 дни в селското, горското и рибното стопанство, хотелиерството и ресторантьорството в България без прекъсване за 12 месеца. За целта е необходима регистрация в Агенцията по заетостта въз основа на подадена декларация от работодателя. Допълнителна информация за процедурата можете да намерите тук: https://www.az.government.bg/pages/sezonna-zaetost-do-90-dni/

Украинските граждани, които са подали молба за международна закрила и производството не е приключило до три месеца от подаването на молбата по независещи от тях причини, имат право да работят в България без разрешение за работа до приключване на процедурата. Декларирането на заетостта на украинците в тези случаи се извършва от местния работодател, който ги е наел по трудов договор. Допълнителна информация можете да намерите тук: https://www.az.government.bg/pages/4ujdenci-po-chl29-bejanci/

Украинците и членовете на техните семейства, получили убежище или международна закрила в България, имат право да работят в България без разрешение за достъп до пазара на труда. Хората, които имат статут на бежанец или хуманитарен статут, могат да се регистрират като търсещи работа в Бюрото по труда на техния постоянен или настоящ адрес.

 

ТРУДОВИ ПРАВА В БЪЛГАРИЯ

 

Контролните органи на Главната инспекция по труда са готови да консултират украинските граждани относно техните трудови права. За целта е създаден имейл, на който могат да задават своите въпроси, свързани с българското трудово законодателство, както и да подават сигнали, ако вече са наети и смятат, че правата им са нарушени.

Имейлът е BGhelp.Ukrainians@gli.government.bg и е публикуван на сайта на Инспекцията по труда, в секция контакти, както и в раздел „За работодатели и работници“, секция „Работа на чужденци на територията на Република България”. Експертите на Главна инспекция по труда ще отговарят своевременно на въпросите на посочения имейл, като за целта следва да бъдат осигурени контакти за обратна връзка.

 

Българските работодатели, които искат да наемат граждани на Украйна, трябва да им осигурят равни условия на труд с колегите си от България, като те не могат да бъдат по-неблагоприятни от минимума, заложен в трудовото законодателство.

 

ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ И ДОБРОВОЛЧЕСКИ ИНИЦИАТИВИ

 

За възможността украинците и членовете на техните семейства да получат хуманитарна помощ може да се информирате тук: https://ukraine.gov.bg/bg/humanitarian-help/ и тук: https://ukraine.gov.bg/bg/volunteer-initiatives/

 

 

 

 

 

ТРАФИК НА ХОРА: ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА УКРАИНСКИТЕ ГРАЖДАНИ, ТЪРСЕЩИ ЗАКРИЛА В БЪЛГАРИЯ

 

Хората, бягащи от зони на военен конфликт, които търсят закрила в други държави, са изключително уязвими към въвличане в трафик на хора и експлоатация.

Трафикът на хора e тежко престъпление против личността, свързано със сериозно нарушение на човешките права и злоупотреба с човешкото достойнство.

 

 • Трафикът на хора винаги включва експлоатация на жертвите под различни форми:

 

 • сексуална експлоатация, включително насилствена проституция;
 • насилствен/принудителен труд;
 • робство, принудително подчинение и практики, сходни с тях;
 • отнемане на органи;
 • просия и други принудителни престъпни дейности.

 

 • В България използването на услуги, предоставяни от жертви на трафик, е престъпление.

 

За какво да внимавате:

 • Не предоставяйте документите си за самоличност на никого, освен на представителите на властите.
 • Не показвайте с колко парични средства разполагате и не предоставяйте личните си вещи, особено мобилния си телефон на други лица.
 • Винаги информирайте близките си за това къде се намирате и при възможност поддържайте контакт с тях.
 • Бъдете предпазливи, когато уговаряте транспорт и настаняване.
 • Когато Ви предлагат работа, проучете предложението и в случай на съмнение се обърнете към представителите на властите.
 • В случай на рискова ситуация, потърсете помощ и се обадете на следните телефонни номера:

 

 • Единен европейски номер за спешни случаи: 112
 • Национална комисия за борба с трафика на хора: + 359 2 807 80 50 
 • Национална телефонна линия срещу трафика на хора (фондация Кампания А21): 0800 20 100
 • Гореща телефонна линия (Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“): 0700 17 670
 • Национална телефонна линия за деца (Държавна агенция за закрила на детето): 116 111

Потърсете повече информация за трафика на хора на www.antitraffic.government.bg

 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ!!!

 

Във връзка със зачестилите въпроси от граждани на Украйна, свързани с отнемане на имоти в страната им на произход заради това, че са потърсили закрила /временна или международна/ в Република България, Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет (ДАБ при МС) уверява гражданите на Украйна

Никой няма право да Ви отнема имот и да Ви лишава от правото на собственост в държавата Ви по произход заради това, че сте потърсили и/или сте получили закрила /временна или международна/ в Република България или в друга държава-членка.

Призоваваме Ви да не се подвеждате от разпространявана невярна информация и винаги когато имате въпроси да се обаждате на следните телефони

 

Национална телефонна линия при Единния портал за хора, засегнати от войната в Украйна: 029055555 и +380322465075.

Кризисна линия на Министерство на външните работи: +35929482404.

Правна защита на бежанци и мигранти при Български Хелзинкски комитет: 029813318 и 029802049.