Информационна среща със служители от РПЦ-София, „Военна рампа“

На 27 август 2021 г. се проведе информационна среща със служители в РПЦ-София, „Военна рампа“. Експертите се запознаха с възможностите за прием в магистърска програма ,,Социална работа с бежанци и мигранти“ в СУ „Св. Климент Охридски“. Ръководителят на програмата гл. ас. д-р Даниела Рачева представи квалификационната характеристика и изучаваните учебни дисциплини.

Обучението в програмата, която се реализира от Факултета по педагогика на Софийски университет със съдействието на ВКБООН, е насочено към усвояване на знания и придобиване на умения за социална работа с бежанци и мигранти във всички необходими процесуални и съдържателни измерения – жилищно настаняване, здравеопазване, образование, социална и културна ориентация, психосоциална подкрепа и др. Тази учебна година в магистърската програма се предлага възможност  за субсидирано от държавата обучение на двама студенти.

По време на срещата бяха обсъдени и възможностите за засилване на сътрудничеството между ДАБ при МС и Факултета по педагогика, както и опциите за стажантски програми, практики и реализация на обучаваните в специалността студенти.