Информационни беседи в подкрепа на търсещите убежище, настанени в центровете на Агенцията по време на пандемията от COVID-19

От началото на епидемията от COVID-19 на територията на Република България Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет (ДАБ при МС) полага максимални усилия, за да спре разпространението на вируса в териториалните поделения (ТП) на Агенцията.

ДАБ при МС носи основна отговорност за опазване на здравето на търсещите закрила, като фокусът на решителните мерки по време на епидемията пада върху превенцията.

Социалното дистанциране и самоизолацията в центровете на ДАБ при МС се прилагат успешно, макар на пръв поглед да изглеждат трудно осъществими. Избягват се струпванията, като се вземат предвид адекватната комуникация и междупроцесното взаимодействие.  По този начин се ограничава предаването на болестта от човек на човек и намаляват вторичните инфекции сред близките контакти на настанените и работещите в ТП.

В центровете на Агенцията има широк достъп до достоверна, точна и актуална информация, данни за COVID-19 и достъп до здравни услуги. Специалните беседи, които се провеждат регулярно, гарантират, че тези ясни и недвусмислени послания за превенцията и ранното откриване на болестта, достигат в достъпна форма и подходящ език до всички и по този начин се противодейства на дезинформацията по темата.

Основното предизвикателство при достигането на посланието е езиковата бариера, но ДАБ при МС осигурява начини за комуникация и общуване на родните езици на настанените в ТП. Лекторите-медицински лица отговарят изчерпателно на всички възникнали въпроси – от начините за предпазване през симптоматика, продължителност на болестта, уязвими групи, риска от заразяване при посещаване на учебни занятия и др. 

Провеждат се консултации по идентификация на високорисковите групи, изграждат се канали за доверие, а служителите на място работят екипно с настанените чрез информация и непрестанна комуникация.

Установени са практики за ангажираност на общността, за да се осигурят превантивни здравни и хигиенни практики в съответствие с разпоредените противоепидемични мерки.