Обява за конкурс “МЛАДШИ ЕКСПЕРТ” в Регистрационно-приемателен център - гр. София