Обява за конкурс за “СЛУЖИТЕЛ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА” в Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет