Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет 

е агенция със специална компетентност в областта на прилагането на държавната политика за предоставяне на международна закрила в Република България.