Обща рамка за оценка CAF

Политика за социална отговорност на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Политика за социална отговорност на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Проучвания за удовлетвореността на служителите от работата им в структурите на ДАБ при МС

      Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет (ДАБ при МС)  е агенция със специална компетентност в областта на прилагането на държавната политика за предоставяне на международна закрила в Република…

Завърши консенсусната фаза от процеса на прилагане на Общата рамка за оценка CAF в ДАБ при МС

На 21 и 22  ноември  2019 г. се състоя консенсусната фаза от процеса на прилагане на Общата рамка за оценка (CAF) в Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет (ДАБ при МС). В рамките на два дни членовете на…

Служители на ДАБ при МС преминаха специализирано обучение по проект за „Въвеждане на общата рамка за оценка в администрациите“

От 1 до 3 октомври в сградата на Държавна агенция за бежанците при МС (ДАБ при МС) се проведе първото специализирано обучение за внедряване на европейския модел за самооценка CAF. В продължение на три дни консултантът…

Внедряване на модела CAF - Обща рамка за оценка в ДАБ при МС

ДАБ при МС е сред 12-те администрации, на които предстои да внедрят Общата рамка за оценка  (Common Assessment Framework – CAF)  до края на годината. В Стратегията за развитие на държавната администрация 2014-2020 г. се…