Инструкция за реда и условията за оценка на възраст

Инструкция за определяне на възрастта по неинвазивен път на непридружените деца-бежанци е резултат от работата на междуведомствена работна група с представителството на Министерството на вътрешните работи, Медицинския институт, Националното бюро за правна помощ, Върховният комисарят за бежанците, УНИЦЕФ, Българският хелзинкски комитет, Агенцията за социално подпомагане, Агенцията за бежанците и Държавната агенция за закрила на детето, и влиза в сила от 1 март 2024 г.