Конкурс за длъжността „директор“ на Регистрационно-приемателен център – гр. Харманли