Конкурс за длъжността, „главен експерт” в отдел „ПМЗ – кв. Военна рампа“, РПЦ–гр. София в ДАБ при МС