Name

  • Начало
  • За ДАБ
  • Структура и численост
  • Териториални поделения
  • ТЦ – Пъстрогор

ТЦ - Пъстрогор

Транзитен център с. Пъстрогор
6519 с. Пъстрогор, общ. Свиленград, обл. Хасково
директор:Спасимир Петров, тел: 037705/215
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Транзитните центрове са териториални поделения на агенцията за регистрация, настаняване, медицинско изследване и провеждане на производство за определяне на държавата, компетентна за разглеждане на молбата за предоставяне

на международна закрила, и на производство за предоставяне на международна закрила. В транзитните центрове се осъществяват дейности свързани с регистрацията и настаняването на чужденците, подали молба за международна

закрила; организират и координират дейностите по задължителното медицинско изследване на чужденците, подали молба за международна закрила; провеждат производството по глава шеста, раздел Iа от Закона за убежището и бежанците;

провеждат ускорена процедура в производство по общия ред и процедура по предварително разглеждане на молба за международна закрила, като интервюиращите органи вземат решения в рамките на своите правомощия; извършват

процесуални действия и изготвят предложения, становища и мотивирани проекторешения на председателя по реда на глава шеста, раздели II и IV от Закона за убежището и бежанците; организират и осъществяват дейността по издаването

на удостоверителни документи; организират дейностите по изхранването и по осигуряването на медицинска и психологическа помощ на настанените в центровете чужденци; организира взаимодействието и обмена на информация във връзка

с административните производства по Закона за убежището и бежанците между агенцията и други държавни органи и др.

All for Joomla All for Webmasters