Name

  • Начало
  • За ДАБ
  • Структура и численост
  • Служители на пряко подчинение на председателя на ДАБ при МС
  • Експерт връзки с обществеността

Експерт връзки с обществеността

Специалистът по връзки с обществеността предоставя информация на медиите и обществеността за дейността на Агенцията, разработва програми за популяризиране работата на Агенцията и издигане авторитета й в обществото. 

All for Joomla All for Webmasters