Name

  • Начало
  • Обяви, конкурси и търгове
  • Списък на допуснати и недопуснати до участие в обявените конкурси

Списък на допуснати и недопуснати до участие в обявените конкурси

[10-12-2018] Списък на допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурс за длъжността "юрисконсулт" в дирекция "Административно-правно обслужване и човешки ресурси"

[26-11-2018] Списък на допуснати и недопуснати до участие в конкурс за длъжност "младши експерт" в дирекция "АПОЧР"

[05-11-2018] СПИСЪК на допуснатите и недопуснати кандидати на конкурса за длъжността „ ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ в отдел „ОПМ“, дирекция „УСОП“

[05-11-2018] СПИСЪК на допуснати и недопуснати кандидати на конкурса за длъжността „ЮРИСКОНСУЛТ“ в отдел „Обществени поръчки и маркетинг“, дирекция „УСОП“

[29-10-2018] Списък на допуснати и недопуснати да участие в конкурс за длъжност "старши счетоводител" в дирекция ФСД

[25-10-2018] Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до интервю за длъжността - „юрисконсулт“ в дирекция „Административно-правно обслужване и човешки ресурси“

[19-10-2018] СПИСЪК на допуснатите и недопуснати кандидати на конкурса за длъжността „ НАЧАЛНИК ОТДЕЛ“ на отдел „ОПМ“, дирекция „УСОП“

[18-09-2018] СПИСЪК на допуснатите и недопуснати кандидати на конкурса за длъжност "юрисконсулт" в дирекция "Административно-правно обслужване и човешки ресурси"

[28-09-2018] СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ за длъжност „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ в дирекция „Международна дейност“

[18-09-2018] СПИСЪК на допуснатите и недопуснати кандидати на конкурс за длъжност "младши експерт" в дирекция "Международна дейност"

[17.08.2018] Списък допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурс за длъжност „Юрисконсулт“ в отдел „Обществени поръчки и маркетинг“, дирекция „УСОП“

[20-07-2018] СПИСЪК на допуснати и недопуснати кандидати на конкурса за длъжностите „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ – 2 броя, в отдел „Обществени поръчки и маркетинг“, дирекция „Управление на собствеността и обществени поръчки“

[14-06-2018] СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ за длъжността - „главен експерт“ в отдел „Обществени поръчки и маркетинг“, дирекция „Управление на собствеността и обществени поръчки“

[05-06-2018] СПИСЪК на допуснати и недопуснати кандидати на конкурса за длъжността „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ в отдел „Обществени поръчки и маркетинг“, дирекция „Управление на собствеността и обществени поръчки“

[10-05-2018] Списък на допуснатите и недопуснати кандидати на конкурса за длъжността „юрисконсулт“ в отдел „Качество на производството“ в дирекция „Качество на процедурата за международна закрила“

[03-05-2018] СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ за длъжност „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ в дирекция „Административно-правно обслужване и човешки ресурси“

[20-04-2018] Списък на допуснати и недопуснати до участие в конкурс за длъжност "младши експерт" в дирекция "АПОЧР"

[10-04-2018] Списък на допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурс за длъжност "началник на отдел", отдел ОПМ, дирекция УСОП

[23-03-2018] СПИСЪК на допуснати и недопуснати кандидати на конкурса за длъжността „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ в отдел „Управление на собствеността и материално-техническо осигуряване“, дирекция „Управление на собствеността и обществени поръчки“

[13-03-2018]Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю за длъжността - „младши експерт“ в дирекция „Международна дейност“

[09-03-2018]Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса за длъжността „ДИРЕКТОР“ на дирекция „Качество на процедурата за международна закрила“

[02-03-2018] СПИСЪК на допуснатите и недопуснати кандидати на конкурса за длъжността „ ЮРИСКОНСУЛТ“ в отдел „ПМЗД“, РПЦ - Харманли

[23-02-2018] СПИСЪК на допуснати и недопуснати кандидати на конкурса за длъжността „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ в дирекция „Международна дейност“

[12-02-2018] Списък на допуснатите кандидати на конкурсаза длъжността „ ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ в отдел „ОПМ“, дирекция „УСОП“обявен със заповед № РД 05-71/26.01.2018 г.

[29-01-2018] Списък на допуснати и недопуснати кандидати на конкурса за длъжността „главен експерт“ в отдел „Материално-техническо осигуряване и поддръжка“, РПЦ – гр. Харманли

[16-01-2018]Списък допуснати и недопуснати до интервю за длъжността - „старши експерт“ в дирекция „Социална дейност и адаптация“, обявен със заповед № РД 05-994 от 14.12.2017 г.

[03-01-2018] Списък допуснати и недопуснати до интервю за длъжност "началник отдел" на отдел "Обществени поръчки и маркетинг" в дирекция "УСОП"

[03-01-2018] Списък на допуснати и недопуснати кандидати за конкурс „старши експерт“ в дирекция „СДА“.

[20-12-2017] Списък на допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурс за длъжност „ръководител инспекторат“ в ДАБ при МС

[20-12-2017]Списък на допуснати и недопуснати кандидати за конкурс „главен експерт“ в отдел „Управление на собствеността и материално-техническо осигуряване“ в дирекция „УСОП“.

[18-12-2017]Списък на допуснатите и недопуснати кандидати в конкурс за длъжност "началник на отдел", отдел "ОПМ", дирекция "УСОП"

[11-12-2017]Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ в дирекция „Финансово-счетоводни дейности“

[30-11-2017]Списък на допуснатите и недопуснати кандидати на конкурса за длъжността „главен експерт“ в отдел „Материално-техническо осигуряване и поддръжка“, РПЦ – гр. Харманли.

[30-11-2017]Списък на допуснатите и недопуснати кандидати на конкурса за длъжността „ СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ“ в отдел „ОПМ“, дирекция „УСОП“

[21-11-2017] Списък на допуснати и недопуснати кандидати до интервю за длъжност "Началник отдел" на отдел "Обществени поръчки и маркетинг", дирекция "Управление на собствеността и обществени поръчки"

[08-11-2017] Списък допуснати и недопуснати до участие в конкурс за длъжност "началник отдел" на отдел "Обществени поръчки и маркетинг" в дирекция "УСОП"

[03-11-2017] СПИСЪК на допуснати и недопуснати кандидати за длъжност "ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ" в отдел "Управление на собствеността и материално-техническо осигуряване", дирекция "Управление на собствеността и обществени поръчки"

[25.10.2017] СПИСЪК на допуснати и недопуснати кандидати за длъжност "главен експерт" в отдел "Управление на собствеността и мателиално-техническо осигуряване", дирекция "УСОП"

[17.10.2017] СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ за длъжността - „старши юрисконсулт“ в отдел „Обществени поръчки и маркетинг“, дирекция „Управление на собствеността и обществени поръчки“

[05-10-2017] Списък на допуснатите и недопуснати кандидати на конкурса за длъжността „ СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ“ в отдел „ОПМ“, дирекция „УСОП“

[02.10.2017] Извлечение от протокол за допуснати и недопуснати кандидати за длъжност "началник отдел" на отдел "Управление на собствеността и материално-техническо осигуряване", дирекция "Управление на собствеността и обществени поръчки"

[24-07-2017] СПИСЪК на Допуснати и недопуснати до участие в конкурс за длъжността "началник отдел" в РПЦ-гр.Харманли, отдел "Производство за международна закрила и деловодство"

[21-07-2017]СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „младши експерт“ в отдел „Материално-техническа осигуряване – кв.Овча купел“, РПЦ – гр.София

 [18-07-2017] СПИСЪК на допуснати и недопуснати кандидати на конкурса за длъжността „ЮРИСКОНСУЛТ“ в отдел „Управление на собствеността и материално-техническо осигуряване“, дирекция „Управление на собствеността и обществени поръчки“

[12-07-2017] СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ "НАЧАЛНИК ОТДЕЛ" В РПЦ - ГР.ХАРМАНЛИ, ОТДЕЛ "ПРИЕМ, НАСТАНЯВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ"

[10-07-2017]СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО ДЛЪЖНОСТТА „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ в отдел „Управление на собствеността и материално-техническо осигуряване“, дирекция „Управление на собствеността и обществени поръчки“

 [27-06-2017] СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮна конкурс за длъжността - „главен експерт“ в дирекция „Финансово-счетоводни дейности“

[23-06-2017] СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ за участие в конкурс за длъжността „старши юрисконсулт“ в дирекция „АПОЧР“

[20-06-2017] СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ за длъжността - „старши експерт“ в дирекция ‚,Социална дейност и адаптация“

 [12-06-2017] СПИСЪК на допуснатите и недопуснати кандидати на конкурса за длъжността „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ в дирекция „Социална дейност и адаптация“

[09-06-2017] СПИСЪК на допуснати и недопуснати кандидати на конкурса за длъжността „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ в дирекция „Финансово – счетоводни дейности“

All for Joomla All for Webmasters