Name

  • Начало
  • Обяви и конкурси
  • Обявени конкурси и окончателни резултати

Обявени конкурси

 [11-07-2017] Извлечение от протокол, отразяващ резултатите на кандидатите за длъжността „старши юрисконсулт” в дирекция „Административно-правно обслужване и човешки ресурси“

[06-07-2017]  Извлечение От протокола, отразяващ резултатите на кандидатите за длъжността „главен експерт” в дирекция „Финансово-счетоводна дейност“, за конкурс обявен със заповед № РД 05–372/23.05.2017 г.

[04-07-2017] Конкурс за длъжност "младши експерт" в отдел "Материалнo-техническо осигуряване",кв. Овча купел РПЦ - гр.София

[04-07-2017] Конкурс за длъжност "началник отдел" на отдел "Производство за международна закрила и деловодство", РПЦ - гр.Харманли

[30-06-2017] Конкурс за длъжност "юрисконсулт" в отдел "Управление на собствеността и материално-техническо осигуряване", дирекция "Управление на собствеността и обществени поръчки"

[29-06-2017] Извлечение От протокола, отразяващ резултатите на кандидатите за длъжността „старши експерт” в дирекция „Социална дейност и адаптация“

[23-06-2017] Конкурс за длъжност "Началник отдел" на отдел "Прием, настаняване и социални дейности", РПЦ - гр.Харманли

[22-06-2017] Конкурс за длъжност  “ МЛАДШИ ЕКСПЕРТ”в отдел „Управление на собствеността и материално-техническо осигуряване“в Дирекция „Управление на собствеността и обществени поръчки“

[09-06-2017] Обява за конкурс - старши юрисконсулт, дирекция АПОЧР

[23-05-2017]Обява за конкурс за длъжност „Главен експерт“ в дирекция ФСД

[23-05-2017]Обява за конкурс за длъжност „Старши експерт“ в дирекция „Социални дейности и адаптация“

All for Joomla All for Webmasters