Name

  • Начало
  • Обяви, конкурси и търгове
  • Обявени конкурси и окончателни резултати

Обявени конкурси и окончателни резултати

[14-01-2019] Обява за конкурс “ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР” в Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

[21-12-2018] Извлечение от окончателен протокол, отразяващ резултатите на кандидата за длъжността „юрисконсулт” в дирекция „Административно-правно обслужване и човешки ресурси“

[07-12-2018] Извлечение от окончателен протокол за длъжността „младши експерт” в дирекция „Административно-правно обслужване и човешки ресурси“

[23-11-2018] Обява за конкурс “ЮРИСКОНСУЛТ” в дирекция „Административно-правно обслужване и човешки ресурси“

[15-11-2018] ИЗВЛЕЧЕНИЕ от протокола, отразяващ резултатите на кандидатите за длъжността „главен експерт” в отдел „Обществени поръчки и маркетинг“, дирекция „Управление на собствеността и обществени поръчки“

[15-11-2018] ИЗВЛЕЧЕНИЕ от протокола, отразяващ резултатите на кандидата за длъжността „юрисконсулт“ в отдел „Обществени поръчки и маркетинг“, дирекция „Управление на собствеността и обществени поръчки“

[09-11-2018] ИЗВЛЕЧЕНИЕ от протокола, отразяващ резултатите на кандидата за длъжността „старши счетоводител” в дирекция „Финансово-счетоводни дейности“

[07-11-2018] Конкурс за длъжност "младши експерт" в дирекция "Административно-правно обслужване и човешки ресурси"

[05-11-2018] ИЗВЛЕЧЕНИЕ от протокола, отразяващ резултатите на кандидатите за длъжността „началник отдел” в отдел „Обществени поръчки и маркетинг“, дирекция „УСОП“

[25-10-2018] ИЗВЛЕЧЕНИЕ от протокола, отразяващ резултатите на кандидатите за длъжността „старши счетоводител” в дирекция „Финансово-счетоводни дейности“ на ДАБ при МС

[19-10-2018] Извлечение от протокол за допуснати и недопуснати кандидати за длъжност "ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ" в дирекция "Управление на собствеността и обществени поръчки"

[15-10-2018] Извлечение от протокол за допуснати и недопуснати кандидати за длъжност "старши счетоводител" в дирекция "Финансово-счетоводни дейности"

[11-10-2018] Конкурс за длъжност „старши счетоводител“ в дирекция „Финансово-счетоводни дейности“

[04-10-2018] Извлечение от протокола, отразяващ резултатите на кандидатите за длъжността „младши експерт” в дирекция „Международна дейност“

[02-10-2018] Конкурса за длъжността "началник отдел" на отдел "Обществени поръчки и маркетинг" на дирекция УСОП

[27-09-2018] Конкурс за длъжност “СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ” Дирекция „Финансово-счетоводни дейности“

[27-09-2018] Конкурс за длъжност “ЮРИСКОНСУЛТ” дирекция „Административно-правно обслужване и човешки ресурси“

[28-08-2018] Конкурса за длъжност „младши експерт“ в дирекция „Международна дейност“

[08-08-2018] ИЗВЛЕЧЕНИЕ oт протокола, отразяващ резултатите на кандидатите за длъжността „главен експерт- 2 броя” в отдел „Обществени поръчки и маркетинг“, дирекция „УСОП“

[31-07-2018] Обявява конкурс за длъжността “ЮРИСКОНСУЛТ” в отдел „Обществени поръчки маркетинг “, Дирекция „УСОП“

[03-07-2018] Конкурс "главен експерт" в отдел "Обществени поръчки и маркетинг", дирекция "УСОП"

[25-05-2018] ИЗВЛЕЧЕНИЕ от протокола, отразяващ резултатите на кандидатите за длъжността „юрисконсулт” в отдел "КП",дирекция "КПМЗ"

[17-05-2018] Конкурс за “ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” в отдел „Обществени поръчки маркетинг “, Дирекция „Управление на собствеността и обществени поръчки“

[10-05-2018] ИЗВЛЕЧЕНИЕ от протокола, отразяващ резултатите на кандидатите за длъжността „младши експерт” в дирекция „АПОЧР“

[26-04-2018] ИЗВЛЕЧЕНИЕ от протокола, отразяващ резултатите на кандидатите за длъжността „началник отдел” на отдел „Обществени поръчки и маркетинг“, дирекция „УСОП“

[20-04-2018] Конкурс за длъжност "юрисконсулт" в отдел "Качество на производството", дирекция "КПМЗ"

[04-04-2018] ИЗВЛЕЧЕНИЕ от протокола, отразяващ резултатите на кандидата за длъжността „Главен експерт“ в отдел „Управление на собствеността и материално–техническо осигуряване“, дирекция „Управление на собствеността и обществени поръчки“

[02-04-2018] ИЗВЛЕЧЕНИЕ от протокола, отразяващ резултатите на кандидатите от проведен конкурс за длъжността „директор“ на дирекция „КПМЗ“ на ДАБ при МС

[02-04-2018] Конкурс "младши експерт" в дирекция "Административно-правно обслужване и човешки ресурси"

[30-03-2018] ИЗВЛЕЧЕНИЕ от протокола, отразяващ резултатите на кандидатите от проведен конкурс за длъжността „директор” на дирекция КПМЗ

[27-03-2018] ИЗВЛЕЧЕНИЕ от протокола, отразяващ резултатите от представените писмени концепции на тема „Управление на системата за провеждане на международна закрила. Организация, координация и контрол“ на кандидатите за длъжността „директор“ на дирекция „Качество на процедурата за международна закрила“ в ДАБ при МС

[22-03-2018] Конкурс за длъжност "началник отдел" на отдел "Обществени поръчки и маркетинг", дирекция "Управление на собствеността и обществени поръчки"

[21-03-2018] Извлечение от протокола, отразяващ резултатите на кандидатите за длъжността „юрисконсулт” в отдел ПМЗД, РПЦ – гр. Харманли

[20-03-2018] Извлечение от протокола, отразяващ резултатите на кандидатите за длъжността „младши експерт” в дирекция „Международна дейност“ 

[07-03-2018] Конкурс "главен експерт" в отдел "Управление на собствеността и материално-техническо осигуряване" на дирекция "УСОП"

[26-02-2018]Извлечение от протокола, отразяващ резултатите на кандидатите за длъжността „главен експерт” в отдел „Обществени поръчки и маркетинг“, дирекция „Управление на собствеността и обществени поръчки“

[19-02-2018] Конкурс за длъжност "директор" на дирекция "Качество на процедурата за международна закрила"

[12-02-2018] Oбява за конкурс за длъжност “ЮРИСКОНСУЛТ” в дирекция „Производство за международна закрила и деловодство“ РПЦ – гр. Харманли.

[12-02-2018] Извлечение от протокола отразяващ резултатите на кандидатите за длъжността „главен експерт” в отдел „Материално-техническо осигуряване и поддръжка“, РПЦ – гр. Харманли

[05-02-2018] Конкурс за длъжност "младши експерт" в дирекция "Международна дейност" на ДАБ при МС.

[26-01-2018] Конкурс за длъжност „главен експерт“ в отдел „Обществени поръчки и маркетинг“ в дирекция „Управление на собствеността и обществени поръчки“

[22-01-2018] Извлечение oт протокола, отразяващ резултатите на кандидатите за длъжността „старши експерт” в дирекция „Социална дейност и адаптация“, за конкурс обявен със заповед № РД 05–994/14.12.2017 г

[10-01-2018] Извлечение от протокола, отразяващ резултатите на кандидатите за длъжност“РЪКОВОДИТЕЛ ИНСПЕКТОРАТ” в Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

[11-01-2018] Обява за конкурс за длъжност “ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” в отдел „Материално-техническо осигуряване и поддръжка“, РПЦ – гр.Харманли

[08-01-2018] ИЗВЛЕЧЕНИЕ От протокола, отразяващ резултатите на кандидатите за длъжността „главен експерт” в отдел „Управление на собствеността и материално-техническо осигуряване“, дирекция „УСОП“, за конкурс обявен със заповед

[05-01-2018 ]Извлечение от протокола, отразяващ резултатите на кандидатите за длъжността „началник отдел” на отдел „Обществени поръчки и маркетинг“, дирекция „УСОП“, за конкурс обявен със заповед № 05–914 от 27.11.2017 г.

[15-12-2017] Oбява за конкурс за длъжност “ СТАРШИ ЕКСПЕРТ” в дирекция „Социална дейност и адаптация“

[14-12-2017]Извлечение от протокола, отразяващ резултатите на кандидатите за длъжността „старши юрисконсулт“ в отдел „Обществени поръчки и маркетинг“, дирекция „Управление на собствеността и обществени поръчки“

[01-12-2017]Oбява за конкурс за длъжност“РЪКОВОДИТЕЛ ИНСПЕКТОРАТ” в Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

[01-12-2017]Обява за конкурс за длъжност “ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” в отдел „Управление на собствеността и материално-техническо осигуряване“, Дирекция „Управление на собствеността и обществени поръчки“

[28-11-2017]Обява за конкурс за длъжност "началник отдел" на отдел "Обществени поръчки и маркетинг" в дирекция "Управление на собствеността и обществени поръчки"

[21-11-2017]Обява за конкурс за длъжност „Главен експерт“ в дирекция " Финансово-счетоводни дейности"

[13-11-2017] Обява за конкурс за длъжност “главен експерт” в отдел „Материално-техническо осигуряване и поддръжка“, РПЦ – гр.Харманли

[13-11-2017] Обява за конкурс за длъжност “ старши юрисконсулт” в отдел „Обществени поръчки и маркетинг“ Дирекция „УСОП"

[09-11-2017] Извлечение от протокол отразяващ резултатите от конкурс за длъжност "главен експерт" в отдел "Управление на собствеността и материално-техническо осигуряване", дирекция "УСОП"

[23-10-2017] Обява за конкурс за длъжност "началник отдел" на отдел "Обществени поръчки и маркетинг" в дирекция "Управление на собствеността и обществени поръчки"

[20.10.2017]Извлечение От протокол, отразяващ резултатите на кандидатите за длъжността „старши юрисконсулт” в отдел „Обществени поръчки и маркетинг“, дирекция „Управление на собствеността и обществени поръчки“, за конкурс обявен със заповед № 05–697 от 19.09.2017г

[18.10.2017]Извлечение От протокол, отразяващ резултатите на кандидатите за длъжността „началник отдел” на отдел „Управление на собствеността и материално-техническо осигуряване“, дирекция „УСОП“, за конкурс обявен със заповед № 05–684 от 11.09.2017 г.

[06.10.2017] Конкурса за "главен експерт" в отдел "Управление на собствеността и материално-техническо осигуряване", дирекция "УСОП"

[19.09.2017] Конкурс за длъжност „старши юрисконсулт“ в отдел „Обществени поръчки и маркетинг“, дирекция „Управление на собствеността и обществени поръчки“

[12-09-2017] Конкурс за длъжност "началник отдел" на отдел " Управление на собствеността и материално техническо осигуряване“,дирекция „Управление на собствеността и обществени поръчки“

[09-08-2017] Извлечение от протокола отразяващ резултатите на кандидатите за длъжността „младши експерт” в отдел „MTO – кв. Овча купел“, РПЦ - София“

[27-07-2017] ИЗВЛЕЧЕНИЕ от протокола, отразяващ резултатите на кандидата за длъжността „юрисконсулт“ в отдел „Управление на собствеността и материално–техническо осигуряване“, дирекция „Управление на собствеността и обществени поръчки“ 

[11-07-2017] Извлечение от протокол, отразяващ резултатите на кандидатите за длъжността „старши юрисконсулт” в дирекция „Административно-правно обслужване и човешки ресурси“

[06-07-2017]Извлечение От протокола, отразяващ резултатите на кандидатите за длъжността „главен експерт” в дирекция „Финансово-счетоводна дейност“, за конкурс обявен със заповед № РД 05–372/23.05.2017 г.

[04-07-2017] Конкурс за длъжност "младши експерт" в отдел "Материалнo-техническо осигуряване",кв. Овча купел РПЦ - гр.София

[04-07-2017] Конкурс за длъжност "началник отдел" на отдел "Производство за международна закрила и деловодство", РПЦ - гр.Харманли

[30-06-2017] Конкурс за длъжност "юрисконсулт" в отдел "Управление на собствеността и материално-техническо осигуряване", дирекция "Управление на собствеността и обществени поръчки"

[29-06-2017] Извлечение От протокола, отразяващ резултатите на кандидатите за длъжността „старши експерт” в дирекция „Социална дейност и адаптация“

[23-06-2017] Конкурс за длъжност "Началник отдел" на отдел "Прием, настаняване и социални дейности", РПЦ - гр.Харманли

[22-06-2017] Конкурс за длъжност  “ МЛАДШИ ЕКСПЕРТ”в отдел „Управление на собствеността и материално-техническо осигуряване“в Дирекция „Управление на собствеността и обществени поръчки“

[09-06-2017] Обява за конкурс - старши юрисконсулт, дирекция АПОЧР

[23-05-2017]Обява за конкурс за длъжност „Главен експерт“ в дирекция ФСД

[23-05-2017]Обява за конкурс за длъжност „Старши експерт“ в дирекция „Социални дейности и адаптация“

All for Joomla All for Webmasters