Name

  • Начало
  • Информация за лица търсещи и получили закрила
  • Социална дейност в ДАБ
  • Информация за програми за социална адаптация

Информация за програми за социална адаптация

МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ ЗА РЕДА, ОРГАНИЗАЦИЯТА И КООРДИНАЦИЯТА НА КОМПЕТЕНТНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ В РАМКИТЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО ЗА МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА ПРИ ОТКАЗ ОТ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА, ОТ СТРАНА НА НЕПРИДРУЖЕНИ НЕПЪЛНОЛЕТНИ И МАЛОЛЕТНИ ЧУЖДЕНЦИ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЕМАНЕ И ОБУЧЕНИЕ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНЛЕТНИ ЧУЖДЕНЦИ, ТЪРСЕЩИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА, НАСТАНЕНИ В ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ПОДЕЛЕНИЯ НА ДЪРЖАВНАТА  АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЕМАНЕ И ОБУЧЕНИЕ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНЛЕТНИ ЧУЖДЕНЦИ, ТЪРСЕЩИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА, НАСТАНЕНИ В ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ПОДЕЛЕНИЯ НА ДЪРЖАВНАТА  АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ - Френски

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЕМАНЕ И ОБУЧЕНИЕ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНЛЕТНИ ЧУЖДЕНЦИ, ТЪРСЕЩИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА, НАСТАНЕНИ В ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ПОДЕЛЕНИЯ НА ДЪРЖАВНАТА  АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ - Фарси

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЕМАНЕ И ОБУЧЕНИЕ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНЛЕТНИ ЧУЖДЕНЦИ, ТЪРСЕЩИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА, НАСТАНЕНИ В ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ПОДЕЛЕНИЯ НА ДЪРЖАВНАТА  АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ - Арабски

All for Joomla All for Webmasters