Name

  • Начало
  • Информация за лица търсещи и получили закрила
  • Обща информация за търсещите закрила
  • Образование

Образование

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА
ЗА ПРИЕМАНЕ И ОБУЧЕНИЕ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНЛЕТНИ ЧУЖДЕНЦИ, ТЪРСЕЩИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА, НАСТАНЕНИ В ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ПОДЕЛЕНИЯ НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

Достъпът и активното включване на малолетните и непълнолетни чужденци, търсещи международна закрила в различни форми и степени на образование е гаранция за тяхното успешно адаптиране и интегриране в Република България.

Важно е да знаете:

На лицата в училищна възраст, търсещи международна закрила се осигурява безплатно образование в държавните и общински училища на Република България при условията и по реда на българските граждани;

Приемането на малолетен или непълнолетен чужденец, търсещ международна закрила в определен клас в държавно или общинско училище се извършва след подадено заявление (Приложение №1 от Наредбата за условията и реда за приемане и обучение на лицата, търсещи или получили международна закрила) от родител (представителя на непридруженото малолетно или непълнолетно лице, търсещо международна закрила) до началника на съответното регионално управление на образованието;

Началникът на съответното регионално управление на образованието в срок от 7 работни дни насочва малолетния или непълнолетен чужденец към определено училище съобразно местоживеенето му и желанието на родителя/представителя;

Записването на малолетния и непълнолетен чужденец, търсещ международна закрила се извършва по време на цялата учебна година, но не по-късно от 30 учебни дни преди приключването на втория учебен срок;

За учениците, търсещи международна закрила, приети в държавните или общински училища на Република България се осигуряват допълнителни модули по образователно направление - български език;

В срок от 7 работни дни, директорът на съответното училище по предложение на координиращия екип определя със заповед комисия за провеждане на събеседване и насочване на малолетния или непълнолетен чужденец, търсещ международна закрила, в определен клас на училищното образование.

 

INFORMATIONS SUR LES CONDITIONS D’ADMISSION ET D’INSCRIPTION AUX ÉCOLES BULGARES POUR LES MINEURS DEMANDEURS D’ASILE, QUI SONT LOGÉS DANS LES CENTRES D’HÉBERGEMENT, GÉRÉS PAR L’AGENCE GOUVERNEMENTALE BULGARE POUR LES RÉFUGIÉS.

اطلاعات برای شرایط و مقررات قبول و تحصیلات افراد خارجی زیر 14 ساله و زیر سن قانونی که خواستار حمایت بین المللی (پناهندگی) هستند و در مراکز پناهندگی آژانس دولتی پناهندگان مربوط شورای وزیران اسکان شده اند.

معلومات حول شروط و ظوابط تسجيل و تعليم الأطفال و الأحداث الأجانب, طالبي الحماية الدولية, ألذين يسكنون في الأقسام الإقليمية للوكالة الوطنية لشوؤن اللاجئين, التابعة لمجلس الوزراء.

All for Joomla All for Webmasters