Name

  • Начало
  • Европейски програми и проекти
  • ЕБФ (архив)
  • Национални програми

Национални програми

Писмо на Комисията от 24.02.2015 г. за финансови изменения на ГП 2013 за ЕБФ, ревизирана

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 28.11.2013 година за изменение на Решение (2013)3342 на Комисията за одобряване за България на годишната програма за 2013 г. за Европейски бежански фонд и на съфинансирането за 2013 г. от този фонд“

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 28.11.2013 година за одобряване за България на преразглеждането на годишната програма за 2012 г. за Европейския бежански фонд

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 3.6.2013 година за одобряване за България на годишната програма за 2013 г. за Европейския фонд за бежанци и на съфинансирането за 2013 г. от този фонд

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 22.8.2012 година за одобряване за България на годишната програма за 2012 г. за Европейския фонд за бежанци и на съфинансирането от този фонд за 2012 г.

 РEШЕНИЕ на ЕК от 05.07.2012 г. за одобряване за България на преразглеждането на годишната програма за 2010 г. за Европейския фонд за бежанци

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 16.11.2011 година за одобряване за България на годишната програма за 2011 г. за Европейския фонд за бежанци и съфинансирането от този фонд за 2011 г.

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 25/VI/2010 г. за одобряване за България на годишната програма за 2010г. за Европейския фонд за бежанци и съфинансиране от този фонд за 2010 г.

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 29/IX/2010 г. за одобряване за България на преразглеждането на годишната програма за 2009 г. за Европейския фонд за бежанци

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 14/VIII/2009 г. за одобряване за България на годишната програма за 2009г. за Европейския фонд за бежанци и съфинансиране от този фонд за 2009 г.

ГП 2013 за ЕБФ, ревизирана със спешни мерки и пренасочени финансови средства между действията

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА БЕЖАНЦИ - ГОДИШНА ПРОГРАМА 2013 г. - Ревизирана със спешни мерки

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА БЕЖАНЦИ - ГОДИШНА ПРОГРАМА 2013 г.

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА БЕЖАНЦИ - ГОДИШНА ПРОГРАМА 2012 г. - Ревизирана

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА БЕЖАНЦИ - ГОДИШНА ПРОГРАМА 2012 г.

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА БЕЖАНЦИ - ГОДИШНА ПРОГРАМА 2011 г.

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА БЕЖАНЦИ - ГОДИШНА ПРОГРАМА 2010 г.

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА БЕЖАНЦИ - ГОДИШНА ПРОГРАМА 2009 г.

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА БЕЖАНЦИ - ГОДИШНА ПРОГРАМА 2008 г.

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА БЕЖАНЦИ - ГОДИШНА ПРОГРАМА 2007 г.

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА БЕЖАНЦИТЕ - МНОГОГОДИШНА ПРОГРАМА 2008-2013г.

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА БЕЖАНЦИТЕ - МНОГОГОДИШНА ПРОГРАМА 2005-2007г.

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 18/XII/2007 г. относно одобряване за България на многогодишната програма за периода 2005 - 2007 г. и на годишната програма за 2007 г. за Европейския бежански фонд и относно съфинансиране от този фонд през 2007 г.

All for Joomla All for Webmasters