Name

  • Начало
  • Европейски програми и проекти
  • ЕБФ (архив)
  • СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ

Сключени договори

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОЦЕДУРА BG ERF 2013/05-А2.01

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ГП 2013 за ЕБФ

СПИСЪК С БЕНЕФИЦИЕРИТЕ/КОНТРАГЕНТИТЕ ПО ДОГОВОРИ ПО ГОДИШНИ ПРОГРАМИ 2012 и 2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ БЕЖАНСКИ ФОНД, РЕВИЗИРАНА СЪС СПЕШНИ МЕРКИ

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИ КАНДИДАТИ ЗА ВЪНШНИ ОЦЕНИТЕЛИ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ГОДИШНИТЕ ПРОГРАМИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ БЕЖАНСКИ ФОНД

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ГП 2013 за ЕБФ процедура BG ERF 2013/01-A1.02 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ГП 2013 за ЕБФ процедура BG ERF 2013/01-В1.01 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ГП 2013 за ЕБФ процедура BG ERF 2013/01-С1.01 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ГП 2013 за ЕБФ, РЕВИЗИРАНА СЪС СПЕШНИ МЕРКИ - ПРОЦЕДУРА BG ERF 2013/01-С2.01 

Информация за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по договор за процедура BG ERF 2012/01-C2.01 

Информация за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по договор за процедура BG ERF 2012/02-C3.01 

Информация относно сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ по действие Б, под-действие Б1, приоритет 1 на Годишна програма 2012 на ЕБФ 

Информация относно сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ по действие В, поддействие В1 на годишна програма 2012 на ЕБФ 

Информация относно сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ по действие Б4 на годишна програма 2011 

Информация относно сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ по действие Б2 на годишна програма 2011 

Информация относно сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ по Действие A1 на Годишна програма 2012 на ЕБФ 

 Информация за сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по под-действие Б2 от действие Б, Приоритет 1 на Годишна програма 2011 на ЕБФ 

Информация за сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по под-действие В2 от действие В от Приоритет 1 на Годишна програма 2011 на ЕБФ 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ по ГП 2011 на ЕБФ, Приоритет 1, действие В, под-действие В4 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ по ГП 2011 на ЕБФ, под-действие Б2 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ по ГП 2011 на ЕБФ, Приоритет 1, действие A, под -действие A6 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ по ГП 2011 на ЕБФ, Приоритет 1, действие A, под-действие A7 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ по ГП 2011 на ЕБФ, Действие Б1

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ по ГП 2011 на ЕБФ, Приоритет 1, действие В, под-действие В1

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ по ГП 2011 на ЕБФ, Приоритет 2, действие Б, под-действие Б3 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОЦЕДУРА BG ERF 2011/01-D2.01

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОЦЕДУРА BG ERF 2011/01-В1.02

СПИСЪК С БЕНЕФИЦИЕРИТЕ/КОНТРАГЕНТИТЕ ПО ДОГОВОРИ ПО ГОДИШНИ ПРОГРАМИ 2007,2008,2009,2010 и 2011

СПИСЪК НА ИЗПЪЛНЕНИ ДОГОВОРИ ПО ЕДНОГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА 2007 г. ПО ЕВРОПЕЙСКИ БЕЖАНСКИ ФОНД 2 (ЕБФ2)

Информация относно сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG ERF 2009/01-D3.01

Информация относно сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG ERF 2009/01-D1.01

Информация относно сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG ERF 2010/02-A3.01

Информация относно сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG ERF 2010/02-A3.01

1.ИНФОРМАЦИЯ

2.ИНФОРМАЦИЯ

Информация относно сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG ERF 2010/04-A1.01

Информация относно сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG ERF 2010/07-C2.01

Информация относно сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG ERF 2010/10-D1.01

Информация относно сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG ERF 2010/14-E1.01

Информация относно сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG ERF 2009/01-C4.01

All for Joomla All for Webmasters