Name

Полезни връзки

Тук можете да откриете препратки към различни държавни институции, организации и други.

Държавни институции

Президент на Република България
Народно събрание на Република България
Конституционен съд на Република България
Министерски съвет на Република България
Министерство на външните работи
Министерство на финансите
Министерство на здравеопазването
Министерство на земеделието и храните
Министерство на икономиката и енергетиката
Министерство на културата
Министерство на образованието, младежта и науката
Министерство на околната среда и водите
Министерство на правосъдието
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Министерство на транспорта
Министерство на труда и социалната политика

Министерство на физическото възпитание и спорта

Министерство по управление на средствата от Европейския съюз

Върховен административен съд

Административен съд София-град

Организации

Агенция на ЕС за основните права на човека

ECOIN
ВКБООН - Върховен комисар за бежанците към ООН
Български Червен кръст
Червен кръст Австрия
Европейски съвет за бежанци и изгнаници
OOH
Европейски съвет

Други

Информация за кризисни райони
Информационен център на Съвета на Европа
Център за изследване на демокрацията
All for Joomla All for Webmasters