Държавна агенция за бежанците<br>при Министерски съвет Държавна агенция за бежанците
при Министерски съвет
Нормативни документи
Национални програми
Кандидатстване
Текущи търгове и покани
Сключени договори
Изпълнение на програмите
Информационни събития
Контакти

  Информационни събития

  Информационен дeн в ДАБ при МС

  На 21 октомври 2013 г. в Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет се състоя информационен ден, по време на който бе разяснена процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по дейностите от Годишна програма 2013 за Европейския бежански фонд (ЕБФ) за България. На поканата ни откликнаха шест неправителствени организации, с които ДАБ осъществява дългогодишно и ползотворно сътрудничество.
  Директорът на дирекция „Международна дейност и Европейски бежански фонд“ Иван Миланов и експертът Юли Фердинандов представиха дейностите от Годишната програма, отговориха на зададените въпроси и очертаха предстоящите действия за изпълнението на Годишна програма 2013 за ЕБФ.
  Проявата бе организирана от ДАБ в качеството й на Отговорен орган за управление и усвояване на средствата по Европейския бежански фонд и е в изпълнение на изискванията за визуализиране и прозрачност на дейностите, свързани с управлението на ЕБФ.


  Информационен дeн в ДАБ при МС

  Информационно събитие за популяризиране дейностите по Годишна програма 2012 на ЕБФ, 25 септември 2012 г.

  Във връзка с изискванията за визуализиране и прозрачност на дейностите, свързани с управлението на Европейския бежански фонд, Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет, в качеството си на Отговорна институция за управлението на този фонд, организира информационно събитие с цел популяризиране на предвидените за финансиране дейности в Годишни програма 2012 на ЕБФ.

  Събитието ще се проведе на 25 септември 2012 г.,вторник в сградата на ДАБ при МС на ул. Монтевидео 21А , Клуб на бежанеца от 10.00 ч.

  Информационен ден по процедура BG ERF/2009/01-C4.01.

  Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет в качеството си на Отговорен орган по Европейски бежански фонд организира информационен ден с цел разясняване на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ - BG ERF/2009/01-C4.01: „Осигуряване на юридически представители на търсещите закрила по време на дъблинското производство, ускореното производство и производството по общия ред с оглед на справедлива и ефективна процедура за спазването на правата на кандидатите.”

  Събитието ще се проведе на 16.03.2011г в сградата на ДАБ при МС на адрес: ул. “Монтевидео” № 21А, София 1618 от 14:00 часа, ет. 7, стая 701.


  Информационно събитие, 15 февруари 2011, Гранд хотел София


  Информационно събитие, 15 февруари 2011, Гранд хотел София

  Информационно събитие за популяризиране дейностите по годишни програми 2009 и 2010 на ЕБФ, 15 февруари 2011.

  Във връзка с изискванията за визуализиране и прозрачност на дейностите, свързани с управлението на Европейския бежански фонд, Държавната агенция за бежанците, в качеството си на Отговорна институция за управлението на този фонд, организира Информационно събитие с цел популяризиране на предвидените за финансиране дейности в годишни програми 2009 и 2010 по ЕБФ.

  Събитието ще се проведе на 15 февруари, вторник в Гранд хотел София, зала Триадица 1 от 10.00 до 12.30 ч.