Държавна агенция за бежанците<br>при Министерски съвет Държавна агенция за бежанците
при Министерски съвет
Нормативни документи
Национални програми
Кандидатстване
Текущи търгове и покани
Сключени договори
Изпълнение на програмите
Информационни събития
Контакти

  Контакти

  Иван Миланов – директор на дирекция "Международна дейност"
  тел.: 02/80 80 907;
  e-mail: Ivan.Milanov@saref.government.bg

  Емилия Георгиева – началник отдел "Международно сътрудничесто и управление на програми" дирекция "Международна дейност"
  тел. 02/ 80 80 941;
  e-mail: Emilia.Georgieva@saref.government.bg

  Ангел Танев – младши експерт, дирекция "Международна дейност"
  тел. 02/ 80 80 938;
  e-mail: Angel.Tanev@saref.government.bg

  Михаела Ганчева – младши експерт, дирекция "Международна дейност"
  тел. 02/ 80 80 933;
  e-mail: Mihaela.Gancheva@saref.government.bg

  Нели Илиева – юрисконсулт, дирекция "Международна дейност"
  тел: 02/80 80 966
  E-mail: Neli.Ilieva@saref.government.bg

  Тянка Желева – младши експерт, дирекция "Международна дейност"
  тел:02/80 80 994
  e-mail: Tyanka.Zheleva@saref.government.bg

  Държавна агенция за бежанците при МС

  Министерство на вътрешните работи

  Официален вестник на Европейския съюз

  Обща програма "Солидарност и управление на миграционните потоци"