Органиграма

image/svg+xml ПР КПМЗДирекция "Качество на процедурата за международна закрила" ТЦПТЦ с. Пъстрогор РПЦХРПЦ - гр. Харманли РПЦБРПЦ - с. Баня МТОотдел "Материално-техническоосигуряване" ПМЗВотдел "ПМЗ - кв. Враждебна" ПМЗВРотдел "ПМЗ - кв. Военна рампа" ПМЗОКотдел "ПМЗ - кв. Овча купел" РПЦРПЦ - гр. София ЗП-дясноЗАМЕСТНИК - ПРЕДСЕДАТЕЛ УСМТООтдел „Управление на собствеността и материално- техническо осигуряване“ ОПМОтдел „Обществени поръчки и маркетинг“ УСОПДирекция "Управление насобствеността и обществени поръчки" ФСДДирекция "Финансово-счетоводни дейности" АПОЧРДирекция "Административно-правно обслужване и човешки ресурси" ГСГЛАВЕН СЕКРЕТАР МДДирекция "Международнадейност" СДАДирекция "Социална дейности адаптация" ЗП-лявоЗАМЕСТНИК - ПРЕДСЕДАТЕЛ ФКФинансов контрольор ВО Връзки с обществеността СИ Сигурност на информацията РИ Ръководител инспекторат ПР ПРЕДСЕДАТЕЛ

Легенда:

  • РПЦ – Регистрационно-приемателен център
  • ПМЗ – Производство за международна закрила
  • ТЦ – Транзитен център

РПЦ и ТЦ са териториални поделения на ДАБ при МС за регистрация, настаняване, медицинско изследване, социална и медицинска помощ и провеждане на производство за определяне на държавата, компетентна за разглеждане на молбата за предоставяне на международна закрила и на производство за предоставяне на международна закрила.