Деца, търсещи международна закрила коледуваха в Харманли

Инициативата е на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет и Каритас по проект „Комплексна интеграционна подкрепа за легално пребиваващи граждани на трети държави “, и е подкрепена от община Харманли.