Държавна агенция за бежанците<br>при Министерски съвет Държавна агенция за бежанците
при Министерски съвет
English
За агенцията Устройство Ръководство Контакти
 
Новини
Профил на купувача
Конкурси
Статистика и отчети
Бюлетин
Международна дейност
Правна област
Дарения
Пр. на купувача (архив)
Статут на бежанец
Достъп до общ. информация
Връзки

Сигнали за корупция

Изпратете сигнал

Антикорупция горещ тел.

02/ 80 80 908

Обратна връзка

Контактна форма
02/ 80 80 924

  Ръководство

  ПЕТЯ АНГЕЛОВА ПЪРВАНОВА
  Председател на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет


  Петя Първанова

  Петя Първанова е родена в град София. Завършва немската езикова гимназия, а след това немска филология в Софийския университет „Св. Климент Охридски” и право в Нов български университет.
  До 1999 г. работи като сътрудник, преводач и протокол в различни компании и държавни институции.
  В периода 1999 – 2001 г. е началник отдел „Международни връзки и протокол” в Администрацията на Главния прокурор.
  В периода 2001 до 2013 г. е директор на дирекция „Международно сътрудничество” на МВР, където координира, организира и участва в подготовката и изпълнението на критериите за членство в ЕС в областта на вътрешните работи, миграция и убежище. След присъединяване на България към ЕС отговаря за координацията по изпълнение на ангажиментите, произтичащи от членството. От 2002 до 2007 е ръководител на Работна група 24 „Правосъдие и вътрешни работи“, а след присъединяването на България към Европейския съюз до 2013 ръководи и контролира осигуряването на дейността на Работна група 23 „Сътрудничество в областта на вътрешните работи“ към Съвета по европейските въпроси към Министерски съвет.
  В периода март – май 2013 г. е министър на вътрешните работи в назначеното от президента Плевнелиев служебно правителство с премиер Марин Райков.
  От септември 2013 до март 2016 е ръководител на общоакадемичната администрация на Българската академия на науките.
  В периодите ноември 2014 – март 2015 и март 2015 – март 2016 е и съветник съответно на заместник-министър председателите Меглена Кунева и Румяна Бъчварова в областите вътрешни работи, миграция, убежище.
  За времето на службата й в МВР е награждавана многократно за високи служебни резултати и висок професионализъм с медали, почетни знаци и отличие - с “За доблест и заслуга” - I степен (2007г.), а от 1 юли 2010 година й е присъдена категория А – старши комисар.
  Има професионални специализации по „Управление на системите за криминална информация съобразно Европейските стандарти”, АМВР, 2002 г.; „Управление на човешките ресурси, подбор на персонал и управление на изпълнението”, Дъблин, 2012 г. и тримесечен стаж в Европейската комисия – Европейска служба за борба с измамите (OLAF) през 2005 година.
  Владее немски и английски език, ползва руски език.


  КИРЧО ГЕНЧЕВ КИРОВ
  Заместник-председател на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет


  Кирчо Киров

  Роден на 3 ноември 1965г. в гр. Стара Загора. Завършва ВНВУ „Васил Левски“ през 1987г., Военна академия „Г. С. Раковски“ и Национална спортна академия „Васил Левски“ през 1998г. Специализира в редица курсове в областта на управление на проекти, финансирани от европейски фондове и програми и термовизионни системи за наблюдение. През периода 1987-2012г. заема редица длъжности в Гранични войски и Главна дирекция „Гранична полиция“ - МВР. От 2011 до 2012г. е заместник -директор на Главна Дирекция „Гранична полиция“. За времето 2012-2013г. заема длъжността директор на дирекция „Международни проекти“ в МВР и ръководител на Отговорния орган по Европейски фонд за връщане и Фонда за външни граници. От началото на 2015г. е директор на Регистрационно-приемателен център София в Държавна Агенция за бежанците при Министерски съвет.
  Женен, с две деца.
  Владее английски и руски език.
  По предложение, със заповед № КВ-117 от 17 ноември 2015 г. на Министър-председателя на Република България Бойко Борисов е назначен за заместник-председател на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет.