Държавна агенция за бежанците<br>при Министерски съвет Държавна агенция за бежанците
при Министерски съвет
English
За агенцията Устройство Ръководство Контакти
 
Новини
Профил на купувача
Конкурси
Статистика и отчети
Бюлетин
Международна дейност
Правна област
Дарения
Пр. на купувача (архив)
Статут на бежанец
Достъп до общ. информация
Връзки

Сигнали за корупция

Изпратете сигнал

Антикорупция горещ тел.

02/ 80 80 908

Обратна връзка

Контактна форма
02/ 80 80 924

  Конкурси

  [27-06-2017] СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ на конкурс за длъжността - „главен експерт“ в дирекция „Финансово-счетоводни дейности“

  [23-06-2017] Списък на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжност "старши юрисконсулт" в дирекция "АПОЧР"

  [23-06-2017] Конкурс за длъжност "Началник отдел" на отдел "Прием, настаняване и социални дейности", РПЦ - гр.Харманли

  [22-06-2017] Списък на допуснати и недопуснати кандидати до интервю за длъжността - „старши експерт“ в дирекция ‚,Социална дейност и адаптация“

  [22-06-2017] Конкурс за длъжност "младши експерт" в отдел "Управление на собствеността и материално техническо осигуряване", дирекция "Управление на собствеността и обществени поръчки"

  [12-06-2017] СПИСЪК на допуснатите и недопуснати кандидати на конкурса за длъжността „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ в дирекция „Социална дейност и адаптация“

  [09-06-2017] СПИСЪК на допуснати и недопуснати кандидати на конкурса за длъжността „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ в дирекция „Финансово – счетоводни дейности“

  [09-06-2017] Обява за конкурс - старши юрисконсулт, дирекция АПОЧР

  [23-05-2017]Обява за конкурс за длъжност „Главен експерт“ в дирекция ФСД

  [23-05-2017]Обява з конкурс за длъжност „Старши експерт“ в дирекция „Социални дейности и адаптация“

  [17-05-2017] Извлечение от протокола, отразяващ резултатите на кандидатите за длъжността "главен експерт" в отдел "Управление на собствеността и материално-техническо осигуряване", дирекция "УСОП"

  [15-05-2017] ИЗВЛЕЧЕНИЕ от протокола, отразяващ резултатите на кандидатите за длъжността „юрисконсулт” в отдел „Обществени поръчки и маркетинг“, дирекция „Управление на собствеността и обществени поръчки“

  [11-05-2017] ИЗВЛЕЧЕНИЕ от протокола, отразяващ резултатите на кандидатите за длъжността „младши експерт” в отдел „Производство за международна закрила и деловодство“, РПЦ – гр. Харманли“

  [11-05-2017] ИЗВЛЕЧЕНИЕ от протокола, отразяващ резултатите на кандидатите за длъжността „младши експерт” в отдел „Прием, настаняване и социални дейности“, РПЦ – гр. Харманли“

  [11-05-2017] ИЗВЛЕЧЕНИЕ от протокола, отразяващ резултатите на кандидатите за длъжността „младши експерт” в отдел „Прием, настаняване и социални дейности“, РПЦ – гр. Харманли“

  [09-05-2017] ИЗВЛЕЧЕНИЕ от протокола, отразяващ резултатите на кандидатите за длъжността „младши експерт” в отдел „ДЪБЛИН“, дирекция „КПМЗ“

  [09-05-2017] ИЗВЛЕЧЕНИЕ от протокола, отразяващ резултатите на кандидатите за длъжността „юрисконсулт” в отдел „КП“, дирекция „КПМЗ“

  [05-05-2017] ИЗВЛЕЧЕНИЕ от протокола, отразяващ резултатите на кандидата за длъжността „старши юрисконсулт“ в отдел „Управление на собствеността и материално–техническо осигуряване“, дирекция „Управление на собствеността и обществени поръчки“.

  [04-05-2017] Допуснати и недопуснати до интервю за длъжност "Юрисконсулт" в отдел "Качество на производството", дирекция "Качество на процедурата за международна закрила"

  [03-05-2017] СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ на конкурс за длъжността - „младши експерт“ в отдел „ДЪБЛИН“, дирекция „КПМЗ“

  [02-05-2017] СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ за длъжността - „старши юрисконсулт“ в отдел „Управление на собствеността и материално-техническо осигуряване“, дирекция ‚,Управление на собствеността и обществени поръчки“

  [26-04-2017] ИЗВЛЕЧЕНИЕ от протокола, отразяващ резултатите на кандидатите за длъжността „младши експерт” в отдел „Производство за международна закрила – кв. Враждебна“, РПЦ – гр. София

  [26-04-2017] ИЗВЛЕЧЕНИЕ от протокола, отразяващ резултатите на кандидатите за длъжността „младши експерт” в отдел „ПМЗ – Военна рампа“,РПЦ - София“

  [25-04-2017] ИЗВЛЕЧЕНИЕ oт протокола, отразяващ резултатите на кандидатите за длъжността „младши експерт” в отдел „ПМЗ – Овча купел“, РПЦ - София“

  [25-04-2017]Списък на допуснати и недопуснати кандидати на конкурса за длъжността „СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ“ в отдел „Управление на собствеността и материално-техническо осигуряване“, дирекция „Управление на собствеността и обществени поръчки“

  [25-04-2017]Списък на допуснати и недопуснати до участие в конкурс за длъжност "главен експерт" в отдел "Управление на собствеността и материално-техническо осигуряване", дирекция "Управление на собствеността и обществени поръчки"

  [24-4-2017]СПИСЪК на допуснатите кандидати на конкурса за длъжността „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ в отдел „ДЪБЛИН“, дирекция „КПМЗ“

  [24-04-2017]Списък на допуснати и недопуснати на конкурс за длъжност "Юрисконсулт" в отдел "качество на производството", дирекция "Качество на процедурата за международна закрила"

  [24-04-2017]Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурс за длъжност "юрисконсулт" в отдел "Обществени поръчки и маркетинг", дирекция "Управление на собствеността и обществени поръчки" на ДАБ при МС

  [19-04-2017]СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ за длъжността - „младши експерт“ в отдел „ПМЗ – кв. Овча купел“, РПЦ - София

  [19-04-2017] : Списък на допуснати и недопуснати до конкурс за длъжност "младши експерт" в отдел "Прием, настаняване и социални дейности", РПЦ - гр.Харманли

  [19-04-2017] Списък на допуснати и недопуснати до конкурс за длъжност "младши експерт" в отдел "Прием, настаняване и социални дейности", РПЦ - гр.Харманли

  [19-04-2017] Списък на допуснати и недопуснати кандидати до конкурс за длъжност "младши експерт" в отдел "Производство за международна закрила и деловодство" в РПЦ - гр.Харманли

  [10.04-2017] Списък на допуснати и недопуснати кандидати на конкурс за длъжността "Младши експерт" в отдел "Производство за международна закрила-кв.Военна рампа", РПЦ - гр.София

  [10-04-2017] СПИСЪК на допуснати и недопуснати кандидати на конкурса за длъжността "МЛАДШИ ЕКСПЕРТ" в отдел "Производство за международна закрила -кв. Овча купел", РПЦ - гр.София

  [07-04-2017] Списък на допуснати и недопуснати кандидати до тест на конкурс за длъжността "младши експерт" в отдел " Производство за международна закрила -кв.Враждебна", РПЦ - гр.София

  [05-04-2017] Обява за конкурс - младши експерт отдел "Дъблин", дирекция КПМЗ"

  [05-04-2017] Обява за конкурс - юрисконсулт КП, дирекция "КПМЗ"

  [05-04-2017] Обява за конкурс - юрисконсулт отдел "ОПМ", дирекция "УСОП"

  [05-04-2017] Обява за конкурс - ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ "УСМТО", ДИРЕКЦИЯ "УСОП"

  [05-04-2017] обява за конкурс - старши юрисконсулт в отдел "УСМТО", дирекция "УСОП"

  [31-03-2017] Обява за конкурс - младши експерт в отдел "Прием, настаняване и социални дейности", РПЦ - гр.Харманли

  [31-03-2017] Обява за конкурс - младши експерт в отдел "Прием, настаняване и социални дейности", РПЦ - гр.Харманли

  [31-03-2017] Обява за конкурс - младши експерт в отдел "Производство на международна закрила и деловодство", РПЦ - гр.Харманли

  [24-03-2017] Обява за конкурс - мл. експерт в отдел „Производство за международна закрила – кв. Овча купел“

  [24-03-2017] Обява за конкурс - мл. експерт в отдел „Производство за международна закрила – кв. Враждебна“

  [24-03-2017] Обява за конкурс - мл. експерт в отдел „Производство за международна закрила – кв. Военна рампа“

  [21-03-2017] Списък на допуснати и недопуснати кандидати до конкурс за длъжност "главен секретар" на ДАБ при МС

  [06-03-2017] ИЗВЛЕЧЕНИЕ от протокола, отразяващ резултатите на кандидатите за длъжността „началник отдел” на отдел „Материално-техническа осигуряване“, РПЦ – гр.София

  [01-03-2017] Обява за конкурс - „ГЛАВЕН СЕКРЕТАР“ на ДАБ при МС

  [20-02-2017] СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ за участие в конкурс за длъжността „началник отдел“ на отдел „Материално-техническо осигуряване“

  [20-02-2017] СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ за участие в конкурс за длъжността „началник отдел“ на отдел „Материално-техническо осигуряване“

  [03-02-2017] Обявява конкурс за длъжността “началник отдел” на отдел „Материално-техническо осигуряване“

  [13-01-2017] Извлечение от протокола, отразяващ резултатите на кандидатите за длъжността „юрисконсулт” в дирекция „АПОЧР“

  [11-01-2017] ИЗВЛЕЧЕНИЕ от протокола, отразяващ резултатите на кандидатите от проведен конкурс за длъжността „директор” на дирекция „Социална дейност и адаптация“

  [10-01-2017] СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ за длъжността „юрисконсулт“ в дирекция „АПОЧР“

  [10-01-2017] СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ за длъжността „юрисконсулт“ в дирекция „АПОЧР“

  [06-01-2017] СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ за участие в конкурс за длъжността „началник отдел“ на отдел „Обществени поръчки и маркетинг“ в дирекция „УСОП“

  [06-01-2017]СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ за участие в конкурс за длъжността „началник отдел“ на отдел „Обществени поръчки и маркетинг“ в дирекция „УСОП“

  [03-01-2017] ИЗВЛЕЧЕНИЕ oт протокола, отразяващ резултатите на кандидатите за длъжността „юрисконсулт” в отдел „Качество на производството“, дирекция „Качество на процедурата за международна закрила“

  [29-12-2016] ИЗВЛЕЧЕНИЕ от протокола, отразяващ резултатите от представените писмена концепция на тема „Организация на управлението" на дирекция „Социална дейност и адаптация“

  [28-12-2016] СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ за конкурс за длъжност „юрисконсулт“ в отдел „Качество на производството“, дирекция „КПМЗ“

  [28-12-2016] СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ за конкурс за длъжност „юрисконсулт“ в отдел „Качество на производството“, дирекция „КПМЗ“

  [27-12-2016] СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ за участие в конкурс за длъжността „ЮРИСКОНСУЛТ“ в дирекция „Административно-правно обслужване и човешки ресурси“

  [23-12-2016] Обява за конкурс - “НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ” отдел „Обществени поръчки и маркетинг“

  [20-12-2016]СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ за участие в конкурс за длъжността „ЮРИСКОНСУЛТ“ в отдел „Качество на производството“, дирекция „КПМЗ“

  [15-12-2016] СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ за участие в конкурс за длъжността - „Директор” на дирекция “СДА“

  [12-12-2016] ИЗВЛЕЧЕНИЕ от протокола, отразяващ резултатите на кандидатите за длъжността „главен юрисконсулт” в дирекция „АПОЧР“

  [12-12-2016] СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ за длъжността „главен юрисконсулт“ в дирекция „Административно-правно обслужване и човешки ресурси“ на ДАБ при МС

  [12-12-2016] СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ за длъжността „главен юрисконсулт“ в дирекция „Административно-правно обслужване и човешки ресурси“ на ДАБ при МС

  [09-12-2016] ИЗВЛЕЧЕНИЕ oт протокола, отразяващ резултатите на кандидатите за длъжността „младши експерт” в отдел „ПМЗ – кв. Военна рампа“, РПЦ – гр.София

  [09-12-2016] Обява за конкурс - юрисконсулт в дирекция „Административно-правно обслужване и човешки ресурси“

  [09-12-2016] ИЗВЛЕЧЕНИЕ От протокола, отразяващ резултатите на кандидатите за длъжността „главен експерт” в дирекция „Финансово-счетоводни дейности“

  [06-12-2016] Извлечение от протокола, отразяващ резултатите на кандидатите от проведен конкурс за длъжността „директор” на РПЦ – гр. Харманли

  [05-12-2016] ИЗВЛЕЧЕНИЕ от протокола, отразяващ резултатите на кандидатите за длъжността началник на отдел „Материално техническо осигуряване и поддръжка“ в „РПЦ – гр. Харманли“

  [05-12-2016] ИЗВЛЕЧЕНИЕ от протокола, отразяващ резултатите на кандидатите за длъжността „началник отдел” на отдел „Производство за международна закрила и деловодство“ в РПЦ – гр.Харманли

  [05-12-2016] Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността „главен юрисконсулт“ в дирекция „АПОЧР“

  [02-12-2016] ИЗВЛЕЧЕНИЕ от протокола, отразяващ резултатите на кандидатите за длъжността „главен експерт” в отдел „Управление на собствеността и материално-техническо осигуряване“, дирекция „УСОП“

  [01-12-2016] ИЗВЛЕЧЕНИЕ От протокола, отразяващ резултатите на кандидатите за длъжността „началник отдел” в отдел „Управление на собствеността и материално техническа осигуряване“, дирекция „УСОП“

  [01-12-2016] ИЗВЛЕЧЕНИЕ От протокола, отразяващ резултатите на кандидатите за длъжността „младши експерт” в отдел „Дъблин“, дирекция „КПМЗ“

  [01-12-2016] Обява за конкурс - "ДИРЕКТОР" в дирекция „Социална дейност и адаптация“

  [30-11-2016] Извлечение от протокол отразяващ резултат от писмена концепция за длъжност „директор“ на РПЦ – гр. Харманли

  [30-11-2016] Обява за конкурс - юрисконсулт в отдел „Качество на производството“

  [29-11-2016] ИЗВЛЕЧЕНИЕ от протокола, отразяващ резултатите на кандидатите за длъжността „старши експерт” в дирекция „Международна дейност“

  [29-11-2016]СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ за конкурс за длъжност „началник на отдел“, отдел „Материално-техническо осигуряване и поддръжка“ в РПЦ – гр.Харманли

  [29-11-2016]СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ за конкурс за длъжност „началник на отдел“, отдел „Материално-техническо осигуряване и поддръжка“ в РПЦ – гр.Харманли

  [28-11-2016]СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ за участие в конкурс за длъжността „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ в отдел „Производство за международна закрила – кв.Военна рампа“, РПЦ – гр. София

  [28-11-2016]СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ за участие в конкурс за длъжността „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ в отдел „Производство за международна закрила – кв.Военна рампа“, РПЦ – гр. София

  [28-11-2016] СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ за участие в конкурс за длъжността „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ в дирекция „Финансово-счетоводни дейности“

  [25-11-2016] СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ за длъжността - „младши експерт“ в отдел „Дъблин“, дирекция „КПМЗ“

  [25-11-2016] СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ за длъжността - „младши експерт“ в отдел „Дъблин“, дирекция „КПМЗ“

  [23-11-2016] СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ за участие в конкурс за длъжността „началник на отдел“, отдел „Управление на собствеността и материално-техническо осигуряване“ в дирекция „УСОП“

  [23-11-2016] СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ за участие в конкурс за длъжността „началник на отдел“ на отдел „Управление на собствеността и материално-техническо осигуряване“ в дирекция „УСОП“

  [23-11-2016] СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ за участие в конкурс за длъжността на „главен експерт“ в отдел „Управление на собствеността и материално-техническо осигуряване“ в дирекция „УСОП“

  [23-11-2016] СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ за участие в конкурс за длъжността „главен експерт“ в отдел „Управление на собствеността и материално-техническо осигуряване“ в дирекция „УСОП“

  [23-11-2016] СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ за участие в конкурс за длъжността „началник отдел“, отдел „ПМЗД“ в РПЦ – гр.Харманли

  [23-11-2016] СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ за участие в конкурс за длъжността „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ в РПЦ – с. Баня

  [23-11-2016] СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ за участие в конкурс за длъжността „младши експерт“ в Регистрационно-приемателен център с.Баня

  [18-11-2016] Обява за конкурс - главен юрисконсулт

  [17-11-2016]СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ за участие в конкурс за длъжността - „Директор” на РПЦ – гр.Харманли

  [17-11-2016]СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ за участие в конкурс за длъжността „старши експерт“ в дирекция „Международна дейност“ на ДАБ при МС

  [17-11-2016]СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ за участие в конкурс за длъжността „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ в отдел „Дъблин“, дирекция „КПМЗ“

  [17-11-2016] Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността – „началник на отдел“, отдел „Материално техническо осигуряване и поддръжка“ в РПЦ – гр. Харманли

  [11-11-2016]Обява за конкурс - главен експерт ФСД

  [10-11-2016]Обява за конкурс - мл. експерт Военна рампа

  [03-11-2016]Обява за конкурс - главен експерт УСМТО

  [03-11-2016]Обява за конкурс НАЧАЛНИК ОТДЕЛ - ПМЗД Харманли

  [03-11-2016]Обява за конкурс НАЧАЛНИК ОТДЕЛ - УСМТО

  [03-11-2016]Oбявяване на конкурс за младши експерт в Регистрационно – приемателен център – с.Баня

  [31-10-2016]ИЗВЛЕЧЕНИЕ от протокола, отразяващ резултатите на кандидатите за длъжността „старши експерт” в дирекция „Международна дейност“

  [31-10-2016]ИЗВЛЕЧЕНИЕ от протокола, отразяващ резултатите на кандидатите за длъжността „юрисконсулт” в отдел „КП“, дирекция „КПМЗ“

  [27-10-2016]Обява за конкурс - “НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ” отдел „Материално техническо осигуряване и поддръжка“ РПЦ – гр. Харманли

  [27-10-2016]Обява за конкурс - директор в Регистрационно-приемателен център – гр. Харманли

  [27-10-2016]Обява за конкурс -старши експерт в Дирекция „Международна дейност“

  [27-10-2016]Обява за конкурс - мл. експерт в отдел „Дъблин“, дирекция „КПМЗ“

  [27-10-2016]СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ за длъжността - „старши експерт“ в дирекция „МД“

  [27-10-2016]СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ за длъжността - „старши експерт“ в дирекция „МД“

  [26-10-2016]СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ за длъжността - „юрисконсулт“ в отдел „КП“, дирекция „КПМЗ“

  [26-10-2016]СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ за длъжността - „юрисконсулт“ в отдел „КП“, дирекция „КПМЗ“

  [18-10-2016] Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността „ЮРИСКОНСУЛТ“ в отдел „Качество на производството“, дирекция „КПМЗ“

  [18-10-2016]Списък на недопуснатите кандидати до интервю за длъжността „старши експерт“ в дирекция „Международна дейност“ на ДАБ при МС

  [18-10-2016]Списък на допуснатите кандидати до интервю за длъжността „старши експерт“ в дирекция „Международна дейност“ на ДАБ при МС

  [29-09-2016] Обява за конкурс за длъжност “старши експерт” в дирекция „Международна дейност“

  [29-09-2016] Обява за конкурс за длъжност “юрисконсулт” в отдел КП, в дирекция "КПМЗ"

  [16-09-2016] СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ за участие в конкурс за длъжността - „начални на отдел“, отдел „Материално-техническо осигуряване и поддръжка“, РПЦ – гр.Харманли

  [16-09-2016] Извлечение от протокола, отразяващ резултатите на кандидатите за длъжността „началник на отдел”, отдел „Прием, настаняване и социални дейности“, ТЦ – с.Пъстрогор

  [16-09-2016] Извлечение от протокола, отразяващ резултатите на кандидатите за длъжността „младши експерт” в отдел „Прием, настаняване и социални дейности“, ТЦ – с.Пъстрогор

  [08-09-2016]Списък на недопуснатите кандидати до интервю за длъжността „старши експерт“ в дирекция „Международна дейност“ на ДАБ при МС

  [09-09-2016]СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ за участие в конкурс за длъжността „главен експерт“ в отдел „Обществени поръчки и маркетинг“, дирекция „УСОП“, обявен със заповед № РД 05-584 от 08.08.2016 г.

  [09-09-2016] СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ за участие в конкурс за длъжността „главен експерт“ в отдел „Обществени поръчки и маркетинг“, дирекция „УСОП“ обявен със заповед № РД 05-584 от 08.08.2016 г.

  [10-09-2016] Извлечение От протокола, отразяващ резултатите на кандидатите за длъжността „главен експерт” в отдел „Обществени поръчки и маркетинг“, дирекция „УСОП“, за конкурс обявен със заповед № 05-584 от 08.08.2016 г.

  [10-09-2016]Извлечение от протокола, отразяващ резултатите на кандидатите за длъжността „старши експерт” в дирекция „Международна дейност“, за конкурс обявен със заповед № 05–579 от 08.08.2016 г.