Държавна агенция за бежанците<br>при Министерски съвет Държавна агенция за бежанците
при Министерски съвет
English
За агенцията Устройство Ръководство Контакти
 
Новини
Профил на купувача
Конкурси
Статистика и отчети
Бюлетин
Международна дейност
Правна област
Дарения
Пр. на купувача (архив)
Статут на бежанец
Достъп до общ. информация
Връзки

Сигнали за корупция

Изпратете сигнал

Антикорупция горещ тел.

02/ 80 80 908

Обратна връзка

Контактна форма
02/ 80 80 924

[13-03-2015]Доставка на хранителни продукти за осигуряване на храненето на лицата, настанени в териториалните поделения, подали молба за международна закрила на ДАБ при МС /РПЦ-гр. София, РПЦ-с. Баня, РПЦ-гр. Харманли, ТЦ-с. Пъстрогор, по 9 /девет/ обособени позиции

снимка

Решение тук

Обявление тук

Документация тук

Приложения тук

Разяснение 1 тук

Разяснение 2 тук

Разяснение 3 тук

Разяснение 4 тук

Разяснение 5 тук

Съобщение за отваряне на оферти в публично заседание тук

ПРОТОКОЛ № 1 от работата на комисията по разглеждане, оценка и класиране на офертите тук

Съобщение за отваряне на ценови оферти тук

ПРОТОКОЛ 2 тук

ПРОТОКОЛ 3 тук

ПРОТОКОЛ 4 тук

ПРОТОКОЛ 5 тук

ПРОТОКОЛ 6 тук

ПРОТОКОЛ 7 тук

РЕШЕНИЕ тук

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ тук