Държавна агенция за бежанците<br>при Министерски съвет Държавна агенция за бежанците
при Министерски съвет
English
За агенцията Устройство Ръководство Контакти
 
Новини
Профил на купувача
Конкурси
Статистика и отчети
Бюлетин
Международна дейност
Правна област
Дарения
Пр. на купувача (архив)
Статут на бежанец
Достъп до общ. информация
Връзки

Сигнали за корупция

Изпратете сигнал

Антикорупция горещ тел.

02/ 80 80 908

Обратна връзка

Контактна форма
02/ 80 80 924

[11-03-2015]Открита процедура с предмет „Осъществяване на денонощна физическа охрана в териториалните поделения на ДАБ при МС, по три обособени позиции“

Обявление тук

Решение за откриване тук

Документация и приложения тук

Разяснение 1 тук

Информация за хода на процедурата при производство по обжалване тук

Решение за промяна тук

Информация за хода на процедурата при производство по обжалване 2 тук

Информация за хода на процедурата при производство по обжалване 3 тук