Държавна агенция за бежанците<br>при Министерски съвет Държавна агенция за бежанците
при Министерски съвет
English
За агенцията Устройство Ръководство Контакти
 
Новини
Профил на купувача
Конкурси
Статистика и отчети
Бюлетин
Международна дейност
Правна област
Дарения
Пр. на купувача (архив)
Статут на бежанец
Достъп до общ. информация
Връзки

Сигнали за корупция

Изпратете сигнал

Антикорупция горещ тел.

02/ 80 80 908

Обратна връзка

Контактна форма
02/ 80 80 924

Обяви

[30-09-2014]ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на 1 брой автобус, 1 брой пътнически автомобил тип „ван“ и 2 броя товарни автомобила-фургон за нуждите на Държавна агенция за бежанците при МС по три обособени позиции“

[30-09-2014]ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА: „Доставка на 800 (осемстотин) броя двуетажни метални легла, комплект с матраци за нуждите на Регистрационно-приемателен център – гр. Харманли, териториално поделение на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет“

[24-09-2014]Публична покана по условията на глава осма „а“ от ЗОП с предмет: „Извършване на профилактични медицински прегледи на служителите на Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет и териториалните й поделения, по обособени позиции“

Конкурси

  • Още конкурси >>

Работа при нас

  • Още работни места >>