Държавна агенция за бежанците<br>при Министерски съвет Държавна агенция за бежанците
при Министерски съвет
English
За агенцията Устройство Ръководство Контакти
 
Новини
Профил на купувача
Конкурси
Статистика и отчети
Бюлетин
Международна дейност
Правна област
Дарения
Пр. на купувача (архив)
Статут на бежанец
Достъп до общ. информация
Връзки

Сигнали за корупция

Изпратете сигнал

Антикорупция горещ тел.

02/ 80 80 908

Обратна връзка

Контактна форма
02/ 80 80 924

Обяви

[07-10-2014]Публична покана: “Реконструкция на вътрешна електрическа кабелна мрежа- етап 1 и етап 2 в Регистрационно – приемателен център - гр. Харманли, териториално поделение на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет“

[07-10-2014]ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА: „Извършване на дезинсекция, дезинфекция и дератизация на сградите на ДАБ при МС в гр. София, териториалните поделения на агенцията и прилежащите им площи, по три обособени позиции“

[07-10-2014]П О К А Н А ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕГОВОРИ С ИЗБРАН ИЗПЪЛНИТЕЛ по публична покана с изх. №02-4981/12.09.2014 г. с предмет „Осигуряване на медицинска, стоматологична и психологическа помощ на търсещите закрила, настанени в центровете на ДАБ при МС, чрез назн

Конкурси

  • Още конкурси >>

Работа при нас

  • Още работни места >>