Държавна агенция за бежанците<br>при Министерски съвет Държавна агенция за бежанците
при Министерски съвет
English
За агенцията Устройство Ръководство Контакти
 
Новини
Профил на купувача
Конкурси
Статистика и отчети
Бюлетин
Международна дейност
Правна област
Дарения
Пр. на купувача (архив)
Статут на бежанец
Достъп до общ. информация
Връзки

Сигнали за корупция

Изпратете сигнал

Антикорупция горещ тел.

02/ 80 80 908

Обратна връзка

Контактна форма
02/ 80 80 924

Обяви

[23-01-2013]Публична покана за „Извършване на текуща оценка на годишни програми 2011, 2012 и 2013, последваща оценка и ex post оценителен доклад за периода 2011-2013 г.“, по Европейски бежански фонд /ЕБФ/, със средства от Техническа помощ по ЕБФ

[16-01-2013]ЗАПОВЕД за определяне на наемател на обект: "Част от недвижим имот - публична държавна собственост в Транзитен център в с. Пъстрогор, общ. Свиленград".

[08-01-2013]Решение за откриване на обществена поръчка чрез договаряне без обявление с предмет „Осигуряване на периодични доставки на гориво за отопление - газьол за РПЦ - с.Баня, общ.Нова Загора и ТЦ - с.Пъстрогор, общ.Свиленград, териториални поделения на ДАБ"

Конкурси

  • Още конкурси >>

Работа при нас

  • Още работни места >>