Държавна агенция за бежанците<br>при Министерски съвет Държавна агенция за бежанците
при Министерски съвет
English
За агенцията Устройство Ръководство Контакти
 
Новини
Профил на купувача
Конкурси
Статистика и отчети
Бюлетин
Международна дейност
Правна област
Дарения
Пр. на купувача (архив)
Статут на бежанец
Достъп до общ. информация
Връзки

Сигнали за корупция

Изпратете сигнал

Антикорупция горещ тел.

02/ 80 80 908

Обратна връзка

Контактна форма
02/ 80 80 924

Обяви

[22-01-2015]Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда и условията на глава осма „а“ от ЗОП с предмет „Доставка на хранителни продукти за лицата, търсещи закрила, настанени в териториалните поделения на ДАБ при МС, по три обособени позиции“

[21-01-2015]Доставка на 15 броя компютърни конфигурации и лицензи, 10 броя принтери и 3 броя мултифункционални устройства за нуждите на ДАБ при МС по условията на чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП

[09-12-2014]Публична покана: „Доставка на 4 /четири/ броя машини за улеснено събиране на сняг (ръчен снегорин) и 7 (седем) броя почистващи машини (за вътрешно почистване на помещения) за нуждите на ДАБ при МС по 2 (две) обособени позиции

Конкурси

  • Още конкурси >>

Работа при нас

  • Още работни места >>