Държавна агенция за бежанците<br>при Министерски съвет Държавна агенция за бежанците
при Министерски съвет
English
За агенцията Устройство Ръководство Контакти
 
Новини
Профил на купувача
Конкурси
Статистика и отчети
Бюлетин
Международна дейност
Правна област
Дарения
Пр. на купувача (архив)
Статут на бежанец
Достъп до общ. информация
Връзки

Сигнали за корупция

Изпратете сигнал

Антикорупция горещ тел.

02/ 80 80 908

Обратна връзка

Контактна форма
02/ 80 80 924

Обяви

[28-01-2015]Публична покана с предмет: „Доставка на многофункционален пътнически автомобил за представители на уязвими групи (инвалиди) за Регистрационно-приемателен център – гр. София, териториално поделение на ДАБ при МС

[24-01-2015]Възлагане на основание чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП услуга с предмет „Одит на IT инфраструктурата на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет /ДАБ при МС/ във връзка с изработването и внедряването на картова система за контрол на достъпа“

[22-01-2015]Периодични доставки на 170 000 (сто и седемдесет хиляди) литра газьол за отопление за нуждите на териториалните поделения на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет-договорът ще се сключи на Софийската стокова борса.

Конкурси

  • Още конкурси >>

Работа при нас

  • Още работни места >>