Държавна агенция за бежанците<br>при Министерски съвет Държавна агенция за бежанците
при Министерски съвет
English
За агенцията Устройство Ръководство Контакти
 
Новини
Профил на купувача
Конкурси
Статистика и отчети
Бюлетин
Международна дейност
Правна област
Дарения
Пр. на купувача (архив)
Статут на бежанец
Достъп до общ. информация
Връзки

Сигнали за корупция

Изпратете сигнал

Антикорупция горещ тел.

02/ 80 80 908

Обратна връзка

Контактна форма
02/ 80 80 924

Обяви

[30-06-2014]Публична покана „Осигуряване на комуник. свързаност (IP VPN) и Интернет за нуждите на ДАБ при МС и тер. й поделения чрез комуник. услуга за пренос на данни , намиращи се в едно или различни населени места в Р. България в рамките на единна мрежа“

[23-06-2014]Открита обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на 5 /пет/ броя дизел-генератори за резервно електрозахранване на консуматори за нуждите на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

[18-06-2014]Публична покана по реда и условията на глава Осма „а“ от ЗОП с предмет: „Доставка на оборудване за вентилационна система за нуждите на РПЦ- гр. Харманли, териториално поделение на ДАБ при МС – за халета № 9, 10, 11“ Финансирана по ГП2013 на ЕБФ

Конкурси

  • Още конкурси >>

Работа при нас

  • Още работни места >>