Държавна агенция за бежанците<br>при Министерски съвет Държавна агенция за бежанците
при Министерски съвет
English
За агенцията Устройство Ръководство Контакти
 
Новини
Профил на купувача
Конкурси
Статистика и отчети
Бюлетин
Международна дейност
Правна област
Дарения
Пр. на купувача (архив)
Статут на бежанец
Достъп до общ. информация
Връзки

Сигнали за корупция

Изпратете сигнал

Антикорупция горещ тел.

02/ 80 80 908

Обратна връзка

Контактна форма
02/ 80 80 924

Обяви

[13-03-2015]Доставка на хранителни продукти за осигуряване на храненето на лицата, настанени в териториалните поделения, подали молба за международна закрила на ДАБ при МС /РПЦ-гр. София, РПЦ-с. Баня, РПЦ-гр. Харманли, ТЦ-с. Пъстрогор, по 9 /девет/ обособени позиции

[11-03-2015]Открита процедура с предмет „Осъществяване на денонощна физическа охрана в териториалните поделения на ДАБ при МС, по три обособени позиции“

[11-02-2015]Възлагане извършването на услуга с предмет: „Определяне на първоначална наемна цена за отдаване под наем на полезна площ от 1 кв. м. за поставяне на 10 броя самоподаващи автомати за топли напитки и пакетирани захарни изделия“, по чл. 14, ал. 5, т. 2 от

Конкурси

  • Още конкурси >>

Работа при нас

  • Още работни места >>