Държавна агенция за бежанците<br>при Министерски съвет Държавна агенция за бежанците
при Министерски съвет
English
За агенцията Устройство Ръководство Контакти
 
Новини
Профил на купувача
Конкурси
Статистика и отчети
Бюлетин
Международна дейност
Правна област
Дарения
Пр. на купувача (архив)
Статут на бежанец
Достъп до общ. информация
Връзки

Сигнали за корупция

Изпратете сигнал

Антикорупция горещ тел.

02/ 80 80 908

Обратна връзка

Контактна форма
02/ 80 80 924

Новини

[31-01-2017]

Присъда № 602/09.11.2016 г.


В изпълнение на влязла в сила присъда № 602/09.11.2016 г. по НОХД 819/2016 г. Районен съд Силистра на непълнолетната ДЕЛВИН СЮЛЕЙМАН ЧИЧО, родена в Ирак, иракска гражданска, живуща в гр. София, е наложено административно наказание – ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, което следва да бъде изпълнено чрез средствата за масова информация за това, че на 14.09.2016 г. в района на с. Богорово, обл. Силистра, като непълнолетна, но разбираща свойството и значението на извършеното и можеща да ръководи постъпките си, по разумни подбуди е излязла през границата на Република България за Румъния без разрешение на надлежните органи на властта, не през определените за това места - между 581 и 580 гранична пирамида.
Настоящото съобщение се публикува във връзка с разпореждане на РС Силистра по НОХД 819/2016 г.