Държавна агенция за бежанците<br>при Министерски съвет Държавна агенция за бежанците
при Министерски съвет
English
За агенцията Устройство Ръководство Контакти
 
Новини
Профил на купувача
Конкурси
Статистика и отчети
Бюлетин
Международна дейност
Правна област
Дарения
Пр. на купувача (архив)
Статут на бежанец
Достъп до общ. информация
Връзки

Сигнали за корупция

Изпратете сигнал

Антикорупция горещ тел.

02/ 80 80 908

Обратна връзка

Контактна форма
02/ 80 80 924

Новини

[16-05-2016]ДАБ ще прилага нов метод за обучение на деца


[28-04-2016] ПРИСТИГНАХА ОЩЕ ДВЕ ЛИЦА, ПРЕМЕСТЕНИ ОТ ГЪРЦИЯ В БЪЛГАРИЯ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА СЪВЕТА НА ЕС В ОБЛАСТТА НА МЕЖДУНАРОДНАТА ЗАКРИЛА[27-04-2016]Нуждаем се от комплексен подход и последователна обща европейска политика за справяне с миграционната криза


[20-04-2016]С Ъ О Б Щ Е Н И Е

[12-02-2016]Първите две лица, които ще бъдат преместени от Гърция в България, ще пристигнат на 15 февруари 2016 година

[29-01-2016]Заповед № 03-82/28.01.2016 г. за определяне на участник спечелил търга за отдаване под наем на части от имоти – публична държавна собственост.

[29-01-2016]Заповед № 03-81/28.01.2016 г. за определяне на участник спечелил търга за отдаване под наем на части от имоти – публична държавна собственост.

[28-01-2016]Заповед № 03-59/26.01.16 г. за определяне на участник спечелил търга за отдаване под наем на част от имот – частна държавна собственост

[20-01-2016]Грижа за бежанците

[23-12-2015] Заповед № 03-1012/22.12.2015 г. за откриване на процедура за провеждане на търг за предоставяне под наем на част от имот – публична държавна собственост.