Държавна агенция за бежанците<br>при Министерски съвет Държавна агенция за бежанците
при Министерски съвет
English
За агенцията Устройство Ръководство Контакти
 
Новини
Профил на купувача
Конкурси
Статистика и отчети
Бюлетин
Международна дейност
Правна област
Дарения
Пр. на купувача (архив)
Статут на бежанец
Достъп до общ. информация
Връзки

Сигнали за корупция

Изпратете сигнал

Антикорупция горещ тел.

02/ 80 80 908

Обратна връзка

Контактна форма
02/ 80 80 924

Новини

[16-12-2015] Заповед № 03-987/15.12.2015 г. за откриване на процедура за провеждане на търг за предоставяне под наем на част от имот – публична държавна собственост

[14-12-2015] Заповед № 03-970/10.12.2015 г. за откриване на процедура за провеждане на търг за предоставяне под наем на имот – публична държавна собственост

[14-12-2015] Заповед № 03-971/10.12.2015 г. за откриване на процедура за провеждане на търг за предоставяне под наем на имот – публична държавна собственост

[10-12-2015]Заповед № 03-960/09.12.2015 г. за откриване на процедура за провеждане на търг за предоставяне под наем на имот – частна държавна собственост

[10-12-2015]Заповед № 03-961/09.12.2015 г. за откриване на процедура за провеждане на търг за предоставяне под наем на имот – публична държавна собственост.

[03-12-2015]ЕКСПЕРТИ ОТ СЛУЖБАТА НА ВЪРХОВНИЯ КОМИСАР ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА ПОСЕТИХА ДАБ

[18-11-2015]ВЕНСАН КОЩЕЛ: ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЗА ПРОГРЕСА, ПОСТИГНАТ ОТ ДАБ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТЪРСЕЩИТЕ ЗАКРИЛА

[18-11-2015]ЖОЗЕ КАРЕРА ПОТВЪРДИ ПОДКРЕПАТА НА ЕСПОУ ЗА РАБОТАТА НА ДАБ В ОБЛАСТТА НА УБЕЖИЩЕТО

[27-10-2015]ИНТЕРВЮ С ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАБ ПРИ МС Г-Н НИКОЛА КАЗАКОВ ЗА В. „ТЕЛЕГРАФ“

[23-10-2015]ДАБ ПРИ МС НАБИРА ПРЕВОДАЧИ